Przyjazny szpital

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy posiada wysoką pozycję wśród ogólnopolskich placówek opieki zdrowotnej. Dzięki stale poszerzanej ofercie świadczeń, inwestycjom w nowoczesny sprzęt oraz przyjaznej atmosferze cieszy się dobrymi opiniami pacjentów

Powiatowy Zespół Szpitali jest podmiotem, który prowadzi działalność leczniczą w dwóch lokalizacjach – w Oleśnicy i w Sycowie. W swojej strukturze posiada różnorodne oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne. Na szczególną uwagę zasługuje działalność oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno-położniczego z imponującą roczną liczbą porodów: 2552 w 2021 roku.

Ponad rok temu szpital uzyskał II poziom referencyjny w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii. Jednocześnie należy podkreślić, że położnictwo w szpitalu ukierunkowane jest na porody siłami natury, a liczba urodzeń zakończonych cięciem cesarskim stanowi ok. 20% wszystkich porodów, co jest zgodne z wytycznymi WHO. Nowością w szpitalu są porody ambulatoryjne, z których mogą skorzystać pacjentki po ostatecznej kwalifikacji przez lekarza.

Powiatowy Zespół Szpitali to również prężnie działające cztery zespoły ratownictwa medycznego udzielające pomocy w całym powiecie.  

Szpital stale zwiększa wachlarz świadczonych usług; dlatego od ponad roku w ramach umowy z NFZ realizuje diagnostykę w ramach Programu Badań Prenatalnych. W tym roku otwarto dwie nowe poradnie: neonatologiczną i preluksacyjną. Ta pierwsza pozwoli objąć opieką wszystkie dzieci z grup ryzyka; ta druga umożliwi wczesne wykrywanie wad wrodzonych i rozwojowych stawów biodrowych u noworodków i niemowląt. Warto pamiętać, że tylko odpowiednio wczesne wykrycie takich wad pozwala na ich całkowite wyleczenie.

W zakresie działalności medycznej dyrekcja szpitala planuje otwarcie nowych poradni specjalistycznych finansowanych przez NFZ, takich jak angiologiczna czy onkologiczna, oraz utworzenie pododdziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. W ramach rozwoju planowana jest rozbudowa szpitala o nowe skrzydło, w którym zlokalizowane zostaną: blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi wraz z niezbędną infrastrukturą medyczną, centralna sterylizatornia, pracownia endoskopii oraz oddział ginekologiczny.
Tymczasem oleśnicki szpital zbiera efekty swojej pracy. Obok nominacji do tytułu Symbol 2022 w tym roku otrzymał tytuł „Wzorowej Placówki Medycznej”. Został też zgłoszony przez pacjentów w największym plebiscycie medycznym w Polsce – Hipokrates 2022 do nagrody Szpital Roku.

Grażyna Herich

Podziel się:

Nastepne

PKEE: Wysiłki związane z oszczędzaniem prądu mają sens. Im mniejsze zapotrzebowanie na energię w danym momencie, tym niższa jej cena

czw. wrz 29 , 2022
Od 1 października administracja rządowa i samorządowa będą zobowiązane do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. Rząd zachęca również gospodarstwa domowe do oszczędzania energii, premiując to 10-proc. upustem i dając gwarancję jej ceny do zużycia na poziomie 2 tys. kWh rocznie. Tego typu wysiłki na rzecz oszczędzania prądu będą mieć przełożenie na jego ceny. Mechanizm giełdowy i rynkowy działa bowiem w ten sposób, że im mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną, tym niższa cena, ponieważ tym […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie