Środowisko najważniejsze

ZWiK w Wołczynie nie zwalnia tempa inwestycji, poprawiając jakość życia mieszkańców i chroniąc środowisko naturalne

Mieszkańcy 14-tysięcznej gminy (miasta i 21 okolicznych sołectw) mogą bez obaw pić czystą wodę bezpośrednio z kranów. To efekt długofalowych, kompleksowych, proekologicznych działań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie i dobrego, skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Inwestycje prowadzone są zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju z korzyścią dla mieszkańców gminy i regionu. Budowanie kolejnych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zwiększa wartość terenów inwestycyjnych, ich atrakcyjność oraz powoduje wzrost konkurencyjności i potencjału gminy Wołczyn.

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Minęło właśnie 25 lat od jego utworzenia w styczniu 1993 r. na bazie majątku Wydziału Eksploatacyjnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu. Od 2004 r. funkcjonuje jako spółka prawa handlowego. Od początku firma inwestuje w ludzi, park maszynowy, rozbudowuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną oraz szuka nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Umacnia pozycję gospodarczą na lokalnym rynku, jest postrzegana jako solidny pracodawca i wiarygodny partner biznesowy.

Od 2010 r. ZWiK w Wołczynie pozyskuje środki unijne. Dzięki nim oraz – oczywiście – udziałowi własnemu, dotychczas zrealizowano wiele inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, zakupiono nowy sprzęt i wyposażenie. W ciągu ostatnich pięciu lat na rozwiązanie problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową pozyskano ponad 20 mln zł dofinansowania. Trzy lata temu zakończono pierwszą dużą inwestycję – skanalizowanie miejscowości Brzezinki i sprowadzenie ścieków do systemu kanalizacyjnego Wołczyna. Następnie samorząd dał „zielone światło” na kanalizowanie kolejnych miejscowości.

Najnowsze przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych to projekt „Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn”. Całkowita jego wartość wynosi ponad 14 mln zł, z czego dofinansowanie opiewa na 85%. Dokumentację przygotował powołany zespół pracowników spółki, pozyskując na to przedsięwzięcie również środki zewnętrzne.

Projekt ten obejmuje: skanalizowanie miejscowości Krzywiczyny i Skałągi, budowę słonecznej panelowej suszarni osadów ściekowych na obszarze oczyszczalni ścieków w Wołczynie, zakup samochodu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów kanalizacyjnych.

– Odbył się już odbiór końcowy prac związanych z rozbudową inteligentnego systemu zarządzania typu SCADA, dzięki czemu na bieżąco monitorujemy pracę wszystkich tłoczni i przepompowni ścieków – wyjaśnia Mariusz Pieńkowski, prezes ZWiK w Wołczynie Sp. z o.o. – Zakupiony pojazd służy do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dzięki czemu sieć jest utrzymywana w należytym stanie technicznym bez konieczności wynajmu specjalistycznego sprzętu z zewnątrz. 

W sumie ma powstać ponad 13 km sieci kanalizacyjnej, do której przyłączonych zostanie blisko tysiąc mieszkańców i firm.

 

ZWiK w Wołczynie eksploatuje pięć ujęć wody: w Brzezinkach, Wierzbicy, Markotowie, Szymonkowie i w Krzywiczynach, o łącznej wydajności ok.2,5 tys. m3/dobę, dwie przepompownie strefowe wody w Skałągach oraz Brynicy. Zarządza mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych w Wołczynie o dopływie ok. 900 m3/dobę, do której spływają ścieki z miasta Wołczyna oraz wsi: Brzezinki, Gierałcice, Ligota Wołczyńska i Wierzbica Górna. Spółka  zarządza siecią wodociągów o dł. 140 km i 50-kilometrową siecią kanalizacyjną.

ZWiK w Wołczynie zaopatruje w wodę 99% mieszkańców gminy.
Z usług kanalizacyjnych korzysta ok. 65% ludności.

Podziel się:

Nastepne

LEK-AM: poziom europejski

wt. kwi 3 , 2018
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm farmaceutycznych na polskim rynku. Wzrost przedsiębiorstwa znacznie przekroczył dynamikę całego rynku – wyniósł 14,1% r/r. Duża w tym zasługa innowacyjnego podejścia do budowania nowej jakości. Linie produkcyjne oraz laboratorium firmy działają według europejskich standardów, a zespół wykwalifikowanych profesjonalistów czuwa nad ich przestrzeganiem. To pozwala na prowadzenie prac badawczych na najwyższym, europejskim poziomie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie nowatorskich rozwiązań w […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie