Tradycja i nowoczesność

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej obchodzi niebawem 100-lecie istnienia. Łączy tradycję z nowoczesnością i badania na najwyższym światowym poziomie z nowoczesną dydaktyką

Wydział Elektryczny szczyci się 100-letnią tradycją kształcenia, prowadzenia badań naukowych i wdrażania innowacji w gospodarce. Dziś jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Zatrudnia ponad 160 naukowców i dydaktyków, a w jego murach studiuje ponad trzy tysiące studentów z Polski i ze świata. 

Aktualna struktura organizacyjna – podział na trzy instytuty – wynika z dekad ewolucji obszarów badawczych i dydaktycznych uprawianych na Wydziale. Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej skupia naukowców zajmujących się teorią sterowania, automatyką, robotyką, informatyką, napędem elektrycznym, elektroniką przemysłową i energoelektroniką. W ramach nurtu badawczego związanego z energoelektroniką zrealizowany został międzynarodowy projekt badawczy „Highly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems”. 

Drugim nurtem badawczym jest napęd elektryczny ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej elektromobilności, w tym samochodów i samolotów elektrycznych. Trzeci nurt stanowią teoretyczne i aplikacyjne badania dotyczące rachunku różniczkowego niecałkowitego i zmiennego rzędu. 

W Instytucie Elektroenergetyki prowadzi się badania naukowe i prace wdrożeniowe dotyczące szeroko rozumianych sieci i systemów elektroenergetycznych, automatyki elektroenergetycznej, aparatów elektrycznych, trakcji elektrycznej, elektrowni i techniki świetlnej. Wśród sfer aplikacyjnych wyników badań są: elektromobilność, mikrosieci, odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego państwa. 

Jednym z projektów badawczych realizowanych w instytucie jest “POWERSKIN PLUS – Highly advanced modular integration of insulation, energising and storage systems for non-residential buildings”. Pracownicy Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych prowadzą badania naukowe w zakresie szeroko pojętej elektrotechniki i informatyki, które obejmują między innymi: zastosowanie metod komputerowych w elektrotechnice, bioelektromagnetyzm, sztuczne sieci neuronowe, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów, nowoczesne systemy pomiarowe, algorytmy grafiki komputerowej, interfejs człowiek–komputer, zagadnienia ochrony odgromowej i technik wysokonapięciowych oraz narzędzia inżynierii oprogramowania. Jednym z projektów badawczych związanych z militarnym zastosowaniem impulsów elektromagnetycznych jest projekt pt. „Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM”.

Kształcenie na Wydziale Elektrycznym jest silnie powiązane z badaniami naukowymi i pracami wdrożeniowymi. Ma to swoje odzwierciedlenie w wysokim poziomie prowadzonych studiów: Elektrotechnika, Automatyka i robotyka stosowana, Informatyka stosowana oraz Elektromobilność. Wszystkie uwzględniają w programach trendy rynkowe, kształcenie ukierunkowane jest problemowo i oparte na projektach
i warsztatach. Wysoko notowana w rankingach Informatyka stosowana wypuszcza na rynek pracy wszechstronnych specjalistów z praktycznymi umiejętnościami informatycznymi i menedżerskimi. Kierunek Automatyka i robotyka stosowana kształci specjalistów
z zakresu napędu układów robotycznych, sterowania oraz układów zasilających. Absolwenci Elektrotechniki są uznanymi i poszukiwanymi specjalistami w dziedzinach elektroenergetyki, energoelektroniki i ogólnej elektrotechniki. Od lat zasilają kadrę zarządzającą największych firm z branży. Bliźniaczy kierunek – Electrical Engineering – prowadzony jest całkowicie w języku angielskim, dzięki czemu na wydziale kształci się wielu studentów z zagranicy. Elektromobilność została uruchomiona w roku akademickim 2019/2020. Powstała jako odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającej się nowej branży. Wydział Elektryczny oferuje również studia przez internet i na kierunku Informatyka stosowana. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter wydziału, studenci wszystkich kierunków uzyskują kwalifikacje związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz prowadzeniem multidyscyplinarnych projektów zespołowych.

Na co dzień Wydział Elektryczny łączy tradycję z nowoczesnością. Zlokalizowany w 5 historycznych budynkach głównego kampusu Politechniki Warszawskiej, na 8 tys. m² powierzchni, posiada nowoczesną bazę laboratoryjną wyposażoną w sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie oraz urządzenia i maszyny. Ma też nowoczesne systemy wsparcia dydaktyki i obsługi studentów, dzięki czemu przejście na zdalne nauczanie i funkcjonowanie w dobie pandemii koronawirusa odbyło się bardzo płynnie. Wydział prowadzi wszystkie zajęcia online. Pierwszy na Politechnice Warszawskiej przeprowadził  zdalne egzaminy dyplomowe, a studenci swoje sprawy w dziekanacie mogą załatwić również za pomocą wideokonferencji. 

Tradycją i czymś, co cenią sobie szczególnie studenci, jest panująca tu przyjazna i otwarta atmosfera. Na wydziale działa wiele kół naukowych, które odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach, również na arenie międzynarodowej. Studenci chętnie angażują się w różne przedsięwzięcia, projekty i organizacje studenckie, a także pomagają sobie nawzajem i innym. Przykładem tego jest budowa elektrycznego bolidu e-MaksPower dla 10-letniego niepełnosprawnego Maksa. Projekt, w budowę którego zaangażowani byli studenci z koła naukowego ADek, zdobył uznanie i rozgłos medialny. 

Joanna Gulewicz


Uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki Profesora Mieczysława Pożaryskiego, pierwszego dziekana Wydziału Elektrycznego PW. Od lewej: prof. Stanisław Bolkowski, prof. Lech Grzesiak – dziekan Wydziału Elektrycznego PW, prof. Jan Szmidt – rektor PW, Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, dr Piotr Szymczak – prezes SEP i prof. Jerzy Barlik; 

Podziel się:

Nastepne

Działania ZUS w obliczu Tarczy Antykryzysowej 3.0

czw. maj 28 , 2020
Po wejściu w życie nowej odsłony Tarczy Antykryzysowej więcej firm skorzysta z pomocy. Rozmowa z prezes ZUS, prof. Gertrudą Uścińską Jak wygląda tegoroczna waloryzacja składek? Zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny w czerwcu stany kont ubezpieczonych, zawierające kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego, wzrosną o 8,94 proc. Z kolei zgodnie z komunikatem prezesa GUS stany subkont wzrosną o 5,73 proc. To kontynuacja znakomitych wyników notowanych w poprzednich latach oraz […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie