Turystyczne Drawno

O rozwoju, planach i walorach turystycznych zachodniopomorskiej gminy z jej burmistrzem Andrzejem Chmielewskim rozmawiała Agnieszka Moj

Czym obecnie żyje Drawno?

W okresie letnim w gminie takiej jak nasza życie toczy się pełną parą. Kwitnie działalność turystyczna – tysiące ludzi odwiedza w tym czasie nasze okolice. Jest to okres aktywnej działalności gestorów branży turystycznej. Równie aktywnie pracuje nasz samorząd, realizując zaplanowane zadania i inwestycje.

Jakie konkretnie?

Najbliższym przedsięwzięciem będzie przebudowa drogi Jaźwiny-Sówka oraz ul. Poprzecznej w Drawnie. Rozpoczęły się też prace przy zagospodarowaniu terenu na Ogród Geologiczny – Centrum Edukacji Ekologicznej „Kraina Żywej Wody”. Czekamy na ogłoszenie naboru na przebudowę ulic na osiedlu w Drawnie. Turyści i mieszkańcy Dominikowa nie kryją zadowolenia z zagospodarowania terenu plaży nad jeziorem Dominikowskim. Jesteśmy w trakcie opracowywania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drawno. Ten dokument pozwoli w przyszłych latach za znaczący rozwój gminy w kilku strategicznych dla nas kierunkach.

Co zmieniło się w ciągu ostatnich lat?

Bardzo dużo. Poprawiliśmy estetykę przestrzeni publicznej zarówno w Drawnie jak i na terenach sołectw. Zrealizowaliśmy w tym czasie wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji poprawiających infrastrukturę techniczną, w tym m.in. budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przebudowane zostały drogi i ulice gminne, przeprowadziliśmy modernizację i doposażyliśmy miejsca do rekreacji m.in. w elementy siłowni zewnętrznych. Budujemy i wymieniamy oświetlenie drogowe na technologie LED, co pozwoli zmniejszyć wydatki na energię. Warto w tym miejscu podkreślić, że rozwijamy gminę utrzymując stabilną kondycję finansową.

Co skłania ludzi do odwiedzenia Drawna i jego okolic?

Przyroda, krajobrazy, wiele cennych zabytków oraz ciekawa historia stanowią duży potencjał turystyczno-rekreacyjny. Gmina Drawno należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie, a zarazem czystych ekologicznie regionów województwa zachodniopomorskiego. Bogata rzeźba terenu, malownicze jeziora i rzeki, duże kompleksy pięknych i ciekawych przyrodniczo lasów – to główne walory naturalne naszej gminy.

Jakie są największe atrakcje Drawna?

Bez wątpienia dużą atrakcję dla miłośników przyrody stanowi Drawieński Park Narodowy, w którym znajdują się unikalne okazy fauny i flory niespotykanej na terenie Polski, a nawet Europy. Jego powierzchnia wynosi prawie 11,5 tys. ha ze spławną na odcinku 58 km rzeką Drawą, uznaną za jeden z najbardziej malowniczych i popularnych szlaków wodnych w Polsce, o zaskakująco zmiennym charakterze i stopniu trudności.Wędrując po naszej gminie warto zobaczyć odremontowane kościoły, ruiny zamku Wedlów z XIV-XV w. w Drawnie, zamek w Niemieńsku, studnie artezyjskie. W Drawniku nie sposób przegapić grodziska, tzw. „szwedzkich szańców”, gdzie najprawdopodobniej pochowane są ofiary cholery, która dotknęła Drawno w 1831 r. W Kiełpinie koniecznie trzeba przespacerować się aleją drzew im. prof. Władysława Szafera,w Prostyni zaskoczy nas „Lipa Skarbów”, w Zatomiu miłośnicy astronomii amatorskiej znajdą miejsce najmniej skażone światłem, czyli najlepsze do obserwacji nocnego nieba, a w Konotopiu można zobaczyć okazały dąb piramidalny. Niezwykle tajemniczym i intrygującym miejscem jest „Krzywy las” znajdujący się w okolicy Drawna. W naszej gminie nie można się nudzić, panują tu również idealne warunki dla wędkarzy i grzybiarzy. Dumni jesteśmy z aktywności naszych mieszkańców

Jak ona się przejawia?

W gminie działa wiele stowarzyszeń, które organizują lub włączają się w organizację naszych imprez, dzięki czemu przez cały rok odbywają się wydarzenia kulturalne i sportowe integrujące lokalne środowisko oraz promujące naszą gminę np.: Lato nad Drawą, Wojewódzki Festiwal Piosenki Ludowej, Turniej Strzelecki o tytuł Króla Kurkowego, Biegi Uliczne, Regaty żeglarskie itp. Te i wiele innych atrakcji – zarówno pod względem historycznym, kulturowym, jak i przyrodniczym – sprawiają, że Drawno przyciąga turystów jak magnes.

Co stanowi dla pana priorytet?

Od początku pełnienia funkcji Burmistrza Drawna moim priorytetem niezmiennie pozostaje poprawa życia mieszkańców, stwarzanie warunków do rozwoju turystyki, ważnej gałęzi gospodarki w gminie prowadzącej do aktywizacji lokalnej społeczności oraz rozbudowa infrastruktury technicznej. Obecnie przygotowani jesteśmy do przebudowy dróg gminnych, rozpoczęliśmy prace nad projektowaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Dominikowie, Konotopiu, Barnimiu i Podegrodziu. Planujemy dalszą budowę oświetlenia drogowego oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. W partnerstwie z czterema sąsiednimi gminami złożyliśmy wniosek na rozbudowę infrastruktury turystycznej wzdłuż rzeki Drawy, w ramach którego chcemy wybudować kolejny odcinek ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie oraz zagospodarować teren parku za boiskiem sportowym.

Jakie zmiany szykują się w najbliższym czasie?

Dokończenie rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie niezbędnej do realizacji zamierzeń dokumentacji projektowej, co sprawi, że będziemy gotowi w kolejnych latach na składanie wniosków o środki zewnętrzne, w momencie kiedy będą ogłaszane nabory. Dostrzegamy potrzeby ludzi starszych, więc w tym roku powstanie w Drawnie Klub Seniora, na utworzenie którego otrzymaliśmy dofinansowanie. Czekamy również na ocenę złożonego wniosku na remont zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie. W chwili obecnej udało nam się rozstrzygnąć przetarg na przebudowę drogi gminnej Jaźwiny-Sówka przy 95% dofinansowaniu Lasów Państwowych.

Dlaczego warto inwestować w Drawnie?

Główne atuty naszej gminy to rzeki, jeziora, czyste powietrze oraz aktywni i życzliwi mieszkańcy. Z roku na rok coraz więcej turystów odwiedza naszą gminę. Z uwagi na obszary objęte ochroną na terenie gminy ukierunkowujemy się narozwój turystyki. Proponowane aktywne jej formy – kajakowa, piesza, rowerowa czy konna stają się obecnie alternatywą dla zatłoczonych nadmorskich kurortów. Nasze walory przyrodnicze są szansą na rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej. Gmina posiada działkę, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, wypoczynkową lub usługową położoną nad jeziorem w centrum Drawna. Zapraszam wszystkich.

 
Podziel się:

Nastepne

Mocne atuty Sadlinek

wt. sie 7 , 2018
Z Elżbietą Krajewską, wójtem pomorskiej gminy Sadlinki rozmawia Dariusz Brombosz. W tym roku Sadlinki znalazły się wśród nominowanych do tytułu Eurosymbol Polskiej Samorządności. Proszę zdradzić, co stanowi o najwyższej jakości państwa działania w obszarze samorządności? Nominacja do tak prestiżowego tytułu, to ogromne wyróżnienie. Jesteśmy małą gminą z niespełna 6 tys. mieszkańców, budżetem ok. 24 mln z małymi dochodami własnymi rzędu 5,5 mln zł. Umiejętne korzystanie ze środków unijnych, wykorzystanie różnorodności […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie