W zgodzie z naturą

Zależy nam, by nasza działalność opierała się na harmonijnych relacjach z naturą – mówi Iwona Zacharczuk, Dyrektor ds. Finansowych, Wiceprezes Zarządu WOKAS Spółka Akcyjna


Firma WOKAS dostała nominację do tytułu EkoSymbol 2021. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest podmiotom, które w swojej działalności odznaczają się troską o kwestie ekologii i dbałości o środowisko. Gratulujemy! Jak na co dzień dbają państwo o otaczającą nas przyrodę? 

Specyfika firmy WOKAS stawia nas w niezwykłej bliskości z otaczającą nas naturą. Rdzeniem naszej działalności jest praca na bogactwach naturalnych. Zajmujemy się eksploatacją złóż torfu, a następnie przetwórstwem surowca i produkcją podłoży ogrodniczych oraz okryw do uprawy pieczarek. Czerpiemy z zasobów natury i chcemy się jej odwdzięczyć naszą troską – dbamy o to, by każdy etap naszej pracy przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska.

Przykładowo z naszych złóż pozyskujemy torf przy użyciu koparki hydraulicznej, najmniej inwazyjną metodą – tzw. „na mokro”, a więc bez konieczności uprzedniego wysuszania terenu oraz obszarów przyległych. Dzięki temu nie narażamy sąsiadujących z nami pól na odwodnienie. Wydobyty w ten sposób torf odznacza się dużą wilgotnością, na poziomie do 80 proc. Nie suszymy go, lecz w takiej formie wykorzystujemy do produkcji okryw do pieczarek i naszych autorskich mieszanek podłoży ogrodniczych. Dzięki temu zarówno eksploatacja złóż, jak i sam proces produkcyjny nie wiążą się z dużą emisją CO2 oraz nie mają negatywnego wpływu na gospodarkę hydrologiczną okolicy. Na każdym etapie prac na złożu korzystamy z zaleceń zaprzyjaźnionych przyrodników i ekspertów. Ponadto, po zakończeniu prowadzenia prac, rekultywujemy wyeksploatowane tereny. Dzięki temu dawne miejsca wydobycia na nowo tętnią życiem.

Zrekultywowana torfiarnia w Rudniku

Skąd czerpiecie wiedzę dotyczącą dobrych praktyk wydobycia i przetwórstwa torfu? 

Śledzimy nowinki technologiczne oraz debaty naukowe dotyczące branży. Ciągle ulepszamy nasze techniki wydobycia i przetwórstwa torfu, dostosowując je do najnowszych rekomendacji środowisk naukowych. Praca na naszych złożach każdorazowo jest konsultowana z pracownikami instytucji badawczych, wyspecjalizowanymi w obszarach takich jak geologia oraz hydrologia. Ich ekspertyzy są decydujące dla każdego etapu naszej pracy.

Zrekultywowana torfiarnia w Rudniku

Rozmawiała: Anna Knapek

Podziel się:

Nastepne

SARS-CoV-2 opanowany. Kto za tym stoi?

pon. maj 31 , 2021
Enigmatyczna wizja powrotu do życia społeczno-gospodarczego nareszcie staje się realna. O tym, kto stoi za sprawną organizacją systemu szczepień z prof. dr hab. n. med. Ryszardem Gellertem, dyrektorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego rozmawia Joanna Gulewicz Olbrzymi wkład w system opieki zdrowotnej polegający na przekazywaniu specjalistycznej wiedzy medycznej do tej pory był państwa głównym powołaniem. Jak pandemia wpłynęła na pracę Centrum? Pod koniec zeszłego roku Ministerstwo Zdrowia postawiło przed nami trudne zadanie, wynikające z próby […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie