Z myślą o ludziach

Trzuskawica S.A., lider wśród producentów wyrobów wapienniczych w Polsce, swoją pozycję zawdzięcza mądremu zarządzaniu oraz nastawieniu na pracowników i ich bezpieczeństwo

Kruszywo przewożone przez 4,7 mln km dróg rocznie w transporcie kołowym i 272 tys. km w transporcie kolejowym. 600 dostarczanych ładunków dziennie. 1,5 tys. ton kamienia wydobywanych w godzinę. Liczby pozwalają mówić o firmie Trzuskawica S.A. jako o liderze producentów wyrobów wapienniczych w Polsce. Ale wchodząca w skład  międzynarodowego koncernu CRH spółka to także synonim bezpieczeństwa sektora wydobywczego w kraju.

– Innowacje, dostosowanie się do wymagań rynkowych, standardy jakościowe produktów czy zaufani partnerzy handlowi to podstawa sukcesu większości przedsiębiorstw. Uważam jednak, że w naszym zakładzie pracownicy oraz ich bezpieczeństwo są najcenniejszym kapitałem. To dzięki nim jesteśmy największym producentem wyrobów wapienniczych w Polsce – mówi Dominik Piskorski, prezes zarządu Trzuskawica S.A.

Ponad 350 pracowników – tyle osób każdego dnia pracuje na sukces swojego przedsiębiorstwa. To z myślą o nich zarząd inwestuje duże środki w nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo w branży produkcyjno-wydobywczej. Działania kadry zarządzającej względem przestrzegania zasad BHP wśród pracowników zostały docenione przez Wyższy Urząd Górniczy, który przyznał spółce nagrodę i wyróżnienie tytułem „Bezpieczna Kopalnia”. Nagroda stanowi dowód na odpowiedzialność zarządu spółki. Odpowiedzialność, która przejawia się również w trosce o środowisko naturalne oraz o lokalną społeczność.

– Wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, który wspomaga nasze działania proekologiczne. Jako firma staramy się bowiem zminimalizować wpływ na środowisko naturalne poprzez m.in. wdrożenie specjalnego Systemu Zarządzania Energią czy też realizację autorskiego projektu „No More Dust”, który stale rozwijamy. Staramy się traktować nasze otoczenie odpowiedzialnie – dodaje Dominik Piskorski.

Rzeczywiście, wszystkie zakłady Trzuskawica S.A. z dużą starannością spełniają obowiązki wynikające z korzystania ze środowiska naturalnego, a gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami oraz emisja hałasu do środowiska są ekologicznymi priorytetami ich funkcjonowania. Nominowana do tytułu EkoSymbol 2019 firma dba o to, by poziom emisji pyłów i gazów był kontrolowany przez monitoring. Ponadto organizuje konferencje poświęcone problematyce ochrony środowiska, a raz w roku umożliwia wielu osobom zwiedzanie terenów kopalni w czasie Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Wspiera też studentów i uczniów w pisaniu prac dyplomowych o tematyce szeroko pojętej ekologii. Umożliwia odbywanie praktyk studenckich i staży w swoich zakładach, jak również funduje stypendia. Zrównoważony rozwój stanowi dla niej kluczową wartość. Co istotne, Trzuskawica S.A. przywiązuje dużą wagę do posiadania ugruntowanych i regularnie weryfikowanych systemów zarządzania, uwzględniających najlepsze praktyki przyjęte w branży. Warto brać przykład.

Sonia Platajs-Szefer 

Podziel się:

Nastepne

Nieustanny głód sukcesu w MOKATE

pon. wrz 30 , 2019
Rozwijamy się w oparciu o długofalową, konsekwentną strategię rozwoju. Dzięki odpowiednim wartościom, ciągłej chęci rozwoju i pasji zwyciężania utrzymujemy silną pozycję międzynarodową. To sukces zarówno zaangażowanych pracowników, jak i odpowiedzialnego zarządzania — mówi dr Adam Mokrysz, prezes zarządu Grupy MOKATE w rozmowie z Anną Knapek Przyrównajmy sukces do kawy. Arabica to ciężka praca, a robusta to talent. Jaką mieszanką jest Adam Mokrysz? Nie da się osiągnąć sukcesu bez ciężkiej pracy. […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie