Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o. nie tylko zarządza miejscowym składowiskiem odpadów, lecz również dąży do nawiązania partnerskich relacji z lokalną społecznością poprzez budowę Umowy Społecznej Kompostownia odpadów zielonych to jedna z głównych działalności prowadzonych przez Raciborskie Centrum Recyklingu (RCR). Odpady zielone, dostarczane przez mieszkańców Raciborza i okolic, przetwarzane są na biokompost o nazwie RAKOR. Ten ekologiczny środek posiada certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, świadczący o jego […]

Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami powstał w 2004 roku w wyniku współpracy 12 sąsiednich gmin wokół Giżycka. Ich celem było stworzenie nowoczesnego, efektywnego systemu gospodarki odpadami Istotnym elementem tego systemu było powołanie w 2013 roku spółki, która zbudowała instalację do przetwarzania odpadów. Dziś można powiedzieć, że to zamierzenie się udało. Dzięki instalacji związek osiąga wymagane wysokie wskaźniki recyklingu i zamierza je uzyskać również w bieżącym roku, co stanowi wyjątek na tle innych […]

57 ton odpadów w ciągu godziny, 22 separatory optyczne, wzrost o 100% liczby produkowanych surowców wtórnych przygotowanych do recyklingu. Oto efekty modernizacji sortowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku Nasze miasto przoduje w kraju dzięki unikatowej instalacji do sortowania odpadów zmieszanych. To technologiczny majstersztyk, który pozwoli nam na produkcję aż 14 rodzajów surowców wtórnych – te słowa padły z ust Grzegorza Orzeszko, prezesa Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. podczas ubiegłorocznej konferencji […]

Dobre życzenie czy też cel, który można osiągnąć? Choć idea zero waste jest niewyczerpanym źródłem inspiracji i pomysłów na to jak ograniczyć powstawanie odpadów, to doskonale wiemy, że czasem jest to trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Wówczas warto skupić się na prawidłowym postępowaniu z tymi odpadami, które już powstały. Jak można to osiągnąć? Oczywiście w życiu i wyborach konsumenckich warto kierować się zasadą minimalizmu i racjonalizmu. Zastanawiać się, co […]

Na co pozwala połączenie modelu z systemem sterowania siecią odwodnieniową, do czego służy oprogramowanie MIKE oraz dlaczego działania planistyczne są kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, tłumaczy Waldemar Mlaś, dyrektor wykonawczy ds. operacyjnych w DHI Polska Sp. z o.o., w rozmowie z Adrianem Morelem. W jaki sposób model hydrauliczny sieci wpływa na gospodarowanie wodami odpadowymi? Przydatne może być wyjaśnienie, czym jest model hydrauliczny, a w skrócie: to takie cyfrowe odwzorowanie infrastruktury […]

Na podmiotach wytwarzających ciepło ciążą coraz to bardziej restrykcyjne wymogi środowiskowe związane z implementowanymi do polskiego prawa dyrektywami IED, MCP, RED oraz EED. Kładą one nacisk na zwiększenie udziału ciepła odpadowego oraz pochodzącego ze źródeł odnawialnych w systemach ciepłowniczych. Przykładem spółek ciepłowniczych, które opierają swoją strategie o te wytyczne, jest Grupa Kapitałowa Węglokoks Energia. Grupa zajmuje się produkcją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej w lokalizacjach bezpośrednio powiązanych z górniczymi […]

O tym, w jaki sposób technologia magazynowania energii wpływa na rozwój fotowoltaiki, jakie regulacje wspierają inwestycje w OZE oraz co jest istotne w osiąganiu celów środowiskowych ESG, opowiada Michał Marona, Country Manager SolarEdge Technologies (Poland) w rozmowie z Adrianem Morelem. Jakie korzyści mogą przynieść inwestycje w fotowoltaikę dla przedsiębiorstw? Czy istnieją zachęty finansowe lub regulacje wspierające inwestycje w odnawialne źródła energii? Inwestowanie w fotowoltaikę otwiera przedsiębiorstwom drzwi do znaczących oszczędności […]

Westa Investments poprzez swoją spółkę zależną H2 Energy realizuje duży projekt produkcji zielonego wodoru. Mocne, merytoryczne przygotowanie do wprowadzenia tego przedsięwzięcia w życie pociągnęło za sobą duże zainteresowanie inwestorów z całego świata. Spółka współpracuje przy projekcie z wiodącymi uczelniami i doradcami. Inwestycja spółki H2 Energy ma powstać na 700 hektarach gruntów przy polsko-niemieckiej granicy – w gminie Górzyca w woj. lubuskim – gdzie przebiega międzynarodowa linia kolejowa stanowiąca element Transeuropejskiej […]

EMKA S.A. 16 września br. w Kędzierzynie-Koźlu uruchomiła pierwszą w Polsce referencyjną, najnowocześniejszą, opartą o bezpieczne technologie instalację do odzysku energii z odpadów medycznych Zrealizowany przez firmę Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi dodatkową rekomendację, poświadczającą najwyższy standard realizacji. Dzięki zastosowanych w ITPO rozwiązaniach odzyskiwane są dwa typy energii: elektryczna, przeznaczoną na wewnętrzny użytek zakładu, oraz cieplna, która może zostać wykorzystana do […]

Wzrost produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym wyeliminowaniu odpadów wytwarzanych w procesie produkcji ciepła? Najnowsza inwestycja WĘGLOKOKS ENERGIA pokazuje, że to możliwe. WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. to podmiot zajmujący się produkcją ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Należąca do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA Spółka WE ZCP dysponuje pięcioma kotłowniami, w których wytwarza ciepło do zaspokojenia potrzeb ciepłowniczych mieszkańców Rudy Śląskiej i Mikołowa. Transformacja, o której mowa, rozpoczęła się w […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie