Przyszłość fotoniki

W Polsce powstaje konkurencyjne na arenie międzynarodowej laboratorium fotoniki i technologii kwantowych

Przyszłość fotoniki – Monitor Rynkowy

Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych – NLPQT – to potężny projekt inwestycyjny związany z utworzeniem infrastruktury służącej do prowadzenia prac badawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie fotoniki i technologii kwantowych.

– Infrastruktura badawcza to podstawa wykształcenia światowej klasy specjalistów w swoich dziedzinach i ta część, związana z inwestowaniem w przyszłość, jest istotnym elementem NLPQT – podkreśla prof. dr hab. Czesław Radzewicz, kierownik projektu. 

Jednak jego kluczowym celem jest udostępnienie najnowocześniejszej aparatury badawczej nie tylko naukowcom, ale także przedsiębiorcom zainteresowanym wykorzystaniem technologii fotonicznych i kwantowych w swoich produktach. 

– Najważniejsze było dla nas stworzenie platformy do współpracy między wyspecjalizowanym środowiskiem naukowym a środowiskiem przemysłowym, by potrzeby rodzące się w przemyśle mogły zostać zaspokojone w oparciu o polskie rozwiązania. Liczymy, że przyniesie to korzyści obu stronom – przedsiębiorcom, którzy uzyskają dostęp do nowoczesnych technologii i naukowcom, których praca przyniesie konkretne korzyści gospodarce kraju – podsumowuje prof. Czesław Radzewicz.

Infrastruktura budowana w ra-mach projektu jest zlokalizowana w 7 ośrodkach naukowych w 6 polskich miastach. Zostanie udostępniona po zakończeniu jej budowy, co nastąpi w roku 2023. Już teraz można jednak zapoznać się z usługami badawczymi, które będą oferowane przez projekt NLPQT na jego stronie internetowej: http://nlpqt.fuw.edu.pl.

Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wysokość dofinansowania wynosi 145 161 566,30 PLN. 

Joanna Gulewicz

Przyszłość fotoniki – Monitor Rynkowy
Podziel się:

Nastepne

Społecznie odpowiedzialni za las

wt. gru 20 , 2022
Lasy Państwowe mają już prawie sto lat. Praca pokoleń profesjonalistów, ich doświadczenie czerpane z praw natury i poczucie odpowiedzialności – to wszystko sprawiło, że polskie lasy są dziś niezwykle cennym dziedzictwem. Stanowią symbol narodowej tożsamości i realizują współczesne potrzeby społeczeństwa Las to życie, a polscy leśnicy od prawie wieku stoją na straży lasów, by w sposób odpowiedzialny chronić je i z nich korzystać dla dobra całego społeczeństwa. Wyrazem tej społecznej odpowiedzialności jest wielofunkcyjny charakter leśnej gospodarki. Polskim leśnikom udaje […]
Społecznie odpowiedzialni za las – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie