Duża spółdzielnia może więcej

Duża spółdzielnia może więcej – Monitor Rynkowy

Spółdzielnia to nie biznes, spółdzielnia to ludzie – mówi Barbara Różewska, prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rozmowie z Danutą Klimek

WSM to największa spółdzielnia mieszkaniowa w Polsce. Jak zarządza się organizmem porównywalnym wielkością z dużym miastem?

Tak, jest największą spółdzielnią mieszkaniową pod względem liczby mieszkańców. U nas w 489 budynkach mieszkalnych mieszka wg oświadczeń 70 366 osób. Małe jest piękne, a duży może więcej – skutecznie wykorzystujemy ten atut. Staramy się, aby nasza spółdzielnia funkcjonowała dobrze i sprawnie, choć codziennie nie brakuje nam nowych tematów, problemów, wyzwań, a także uwag mieszkańców. Dużemu łatwiej też przetrwać trudne okresy. Szczególnie w ostatnich tygodniach solidaryzm spółdzielczy, dobrosąsiedzka pomoc, a także codzienna pewność jutra daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Tworzą się różne międzysąsiedzkie relacje między ludźmi młodszymi i starszymi, szczególnie tymi, którzy nieczęsto wychodzą z mieszkań. Apelujemy do wszystkich o krzewienie tych szczytnych idei spółdzielczości. Nadszedł czas, aby sobie wzajemnie pomagać. Przejęliśmy znaczną część odpowiedzialności za swoich mieszkańców i podjęliśmy walkę z koronawirusem, choć mamy na nią ograniczone środki.

Jakie konkretne działania w tej sprawie podjął zarząd?

Od 1 maja do końca roku w opłatach za mieszkania obniżyliśmy za zgodą Rady Nadzorczej odpis na fundusz remontowy do 50% oraz najemcom lokali użytkowych daliśmy możliwość odroczenia płatności czynszu za trzy miesiące. Dodatkowo w indywidualnych przypadkach na zasadzie wsparcia wieloletnich i sumiennych najemców możliwe jest czasowe obniżenie czynszu. 

Po wygaśnięciu pandemii na plan pierwszy wrócą zapewne wcześniejsze ważne potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Oczywiście. Pierwotną misją wszystkich spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, toteż systematycznie realizujemy kolejne inwestycje. Formalnie w ubiegłym roku rozpoczęliśmy inwestycję mieszkaniową na Białołęce. Jesteśmy w trakcie zmiany projektu i chcemy wybudować
60 mieszkań na odrębną własność, czyli na zasadach deweloperskich. Planujemy kolejne inwestycje mieszkaniowo-użytkowe na Bielanach, Żoliborzu i Wawrze. W Wawrze za zgodą Walnego Zgromadzenia chcemy uruchomić budownictwo spółdzielcze lokatorskie, szczególnie dla ludzi młodych, oraz budownictwo własnościowe i senioralne dla ludzi, którzy wymagają obsługi i pomocy społecznej.

Jakie są plany spółdzielni związane z zwiększeniem dostępności budynków dla seniorów i osób niepełnosprawnych a także budownictwem senioralnym?

Budując mieszkania na zasadach deweloperskich i sprzedając je z zyskiem, planujemy jego część przeznaczyć na dofinansowanie infrastruktury wielorodzinnej i otoczenia dla wygody i potrzeb seniorów, aby dobrze im się żyło. Z myślą o wszystkich mieszkańcach planujemy likwidować asfalt na rzecz nowego zagospodarowania przestrzeni międzybudynkowej, stworzyć miejsca i skwery przyjazne seniorom, oczka wodne, modernizować tereny zielone, budować instalacje energii odnawialnej. W ramach usuwania barier architektonicznych chcielibyśmy z okazji stulecia działania naszej spółdzielni rozpocząć budowę 100 wind. Wielkość i możliwości spółdzielni pozwala na dofinasowanie takich projektów z podziału nadwyżki bilansowej.

Program „100 wind na 100 lat” jest innowacyjny i brzmi bardzo interesująco. Jak przedstawiają się jego szczegóły?

Chodzi o wyposażenie w windy budynków mieszkalnych, które ich nie posiadają. Technika pozwala na instalowanie dźwigów osobowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz klatek schodowych. Przepisy prawa budowlanego są tak wymagające, że sam proces przygotowania i montowania dźwigu trwa około dwóch i pół roku. Koszty dotyczą także dostosowania klatki i całej nieruchomości do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Prawie połowę kosztów stanowi przygotowanie stosownej dokumentacji. Mieszkańców nie stać na takie wydatki, więc chcielibyśmy skorzystać z programu „Dostępność Plus” i pozyskać odpowiednie środki, np. z Banku Gospodarstwa Krajowego, również na usuwanie barier architektonicznych. Tak chcemy rozwiązać problem wychodzenia osób starszych z problemami ruchowymi na zewnątrz budynku, żeby nie byli więźniami swoich mieszkań.

Jakie inne inwestycje planuje WSM?

Rozpoczęliśmy jako generalny realizator budowę drugiego etapu Osiedla Szmaragdowego, ładnie zlokalizowanego przy ul. Ceramicznej na Białołęce. Czekamy na pozwolenie na budowę drugiej dużej inwestycji – os. Lindego na Bielanach. Zamierzamy zmierzyć się z problemem braku miejsc parkingowych, co jest nieustanną bolączką wysokiej miejskiej zabudowy projektowanej kilkadziesiąt lat temu bez wizji rozwoju motoryzacji. Na os. Wawrzyszew, gdzie mieszka wielu młodych ludzi z samochodami, chcemy zbudować parkingi wielopoziomowe z lokalami użytkowymi. Szukamy partnerów w tym przedsięwzięciu.

Czy spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce ma przyszłość?

Oczywiście! Spółdzielnia to coś znacznie więcej niż wspólnota mieszkaniowa. To osoba prawna, która ma więcej obowiązków i odpowiedzialności. Podlega różnym kontrolom, a z tej racji jest wiarygodna, stabilna, gwarantuje pewność jutra i opłaty na akceptowalnym społecznie poziomie. Spółdzielnie są podmiotami ze stuprocentowym udziałem kapitału polskiego. Dbają o stan techniczny zasobów, inwestują w budowę nowych mieszkań, często wyręczają urzędy miejskie i gminne w prowadzeniu różnych form aktywności społecznej, tworzą tereny i miejsca przyjazne dla życia, bronią interesów mieszkańców przed zachłannością machiny urzędniczej, angażują się w zmiany ustawodawcze, krzewią idee dobrosąsiedzkiej pomocy, zwłaszcza osobom w podeszłym wieku. Powinniśmy w większym stopniu wykorzystywać potencjał spółdzielni i ich możliwości. Spółdzielnia to nie biznes, spółdzielnia to ludzie.


Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest największą i najstarszą w Stolicy spółdzielnią mieszkaniową. Powstała w 1921 r. W jej zasobach znajduje się ponad 450 budynków z 27 tys. mieszkań, położonych na 13 osiedlach w pięciu dzielnicach Warszawy.


Podziel się:

Nastepne

Uzdatnianie gazu – po polsku

czw. maj 28 , 2020
Rozwiązanie autorstwa Auto Partner HS wykorzysta zalegający metan pokopalniany do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Wszystko dzięki opracowanej ścieżce uzdatniania gazu i innowacyjnej sprężarce gazu. Prace nad uzdatnianiem metanu pokopalnianego prowadzi wiele firm na świecie. Powodem jest zalegający i niewykorzystywany surowiec, wydostający się przez skorupę ziemską do atmosfery, który może być 25 razy bardziej niebezpieczny dla otoczenia niż CO2. – Powstała możliwość wykorzystania metanu, który znajduje się na poziomie 200m.p.p.m. […]
Uzdatnianie gazu – po polsku – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie