Gmina pomimo pandemii nie zaprzestaje inwestycji

W minionym roku inwestycji w Gminie Solec-Zdrój nie brakowało. Dzięki ciężkiej, skutecznej pracy udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę szkolnictwa, bazy rekreacyjnej, bezpieczeństwa mieszkańców oraz poszerzenia oferty kulturalnej. Jedną z najważniejszych inwestycji prowadzonych aktualnie przez Gminę jest projekt pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” współfinansowany ze środków UE w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020. – Głównym celem projektu jest zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów Solca-Zdroju – mówi Adam Pałys, Wójt Gminy Solec-Zdrój.

W ramach inwestycji przewidziano do realizacji pięć zadań. Jedno z nich to budowa deptaka na ul. 1 Maja, przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury, w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej i nasadzenia zieleni. Drugie zadanie ma na celu zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju, obejmujące m.in. budowę siłowni plenerowej, ścieżek pieszych, jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi, monitoringu miejskiego, elementów małej architektury oraz nasadzenia nowej roślinności. Trzecie zadanie to zagospodarowanie terenu publicznego parku zdrojowego w Solcu-Zdroju, w ramach którego wykonana zostanie m.in. budowa tężni solankowej, parkingu, elementów małej architektury, systemu monitoringu miejskiego, stworzenie stawu oraz kolejnych nasadzeń. Czwarte zadanie to zagospodarowanie terenów wokół zalewu w Solcu-Zdroju, obejmujące głównie budowę pomostu pływającego, ścieżek spacerowych oraz przebudowę sieci oświetlenia. Na koniec przewidziana jest również dobudowa dźwigu osobowego do budynku ośrodka zdrowia w Solcu-Zdroju. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 12 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 4,26 mln zł.

Ponadto, w ramach poszerzenia oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy odwiedzających Solec-Zdrój, realizowany jest projekt rozbudowy budynku Gminnego Centrum Kultury. Obiekt jest pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych dzięki zamontowanej windzie. Znajduje się w nim biblioteka, sala wystawiennicza wraz z salą konferencyjną, pomieszczenia przeznaczone na działalność GCK – sale zajęć i sale prób dla zespołów muzycznych, wyposażone w nowe meble i pianino. Gmina zakupiła także scenę mobilną wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. Udało się również zagospodarować fragment zabytkowego parku w Zborowie – wykonano nową wiatę przystankową, powstały alejki spacerowe, altana oraz urządzenia małej architektury. Zostały wytyczone dwie ścieżki edukacyjne: przyrodnicza oraz historyczna, z tablicami informacyjnymi. Wykonano również nasadzenia nowej roślinności m.in. łąkę ekologiczną, ogród ziołowo-kwiatowy i murawę piknikową. Zakres projektu obejmuje również przebudowę sali sportowej na salę widowiskową na 230 miejsc ze sceną, kulisami, projektorem kinowym i ekranem, wraz z zagospodarowaniem terenu.

Ostatnie lata w gminie Solec-Zdrój to czas owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz wzmożonych przygotowań do realizacji kolejnych inwestycji. Pomimo skromnych możliwości finansowych, adekwatna polityka i konsekwencja pozwoliły gminie na przeprowadzenie wielu kluczowych zadań inwestycyjnych, poprawiających jakość życia.

Sonia Platajs-Szefer

Podziel się:

Nastepne

Nice To Fit You dzieli się sercem

pon. lut 22 , 2021
Marka Nice To Fit You znana jest wielu Polakom z doskonałego, zdrowego cateringu. Mniej osób wie, że zarząd i pracownicy firmy chętnie pomagają. Nice To Fit You dba o pełnowartościową dietę podopiecznych Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Już ponad trzydziestu seniorów w Warszawie otrzymuje pudełka z wysokiej klasy posiłkami do domu. W ostatnią Wigilię natomiast Nice To Fit You wspólnie z Fundacją Kapucyńską zorganizowała wielką ucztę dla osób borykających się z bezdomnością. Akcja nazywała się […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie