Internacjonalizacja badań żywności

W ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) Uniwersytet Rzeszowski przystąpił do realizacji dużego projektu dedykowanego badaniom żywności. O głównych założeniach z kierownikiem projektu, prof. dr. hab. Czesławem Puchalskim,rozmawia Joanna Gulewicz

 Czym kierowali się państwo, składając wniosek aplikacyjny o projekt pn.: „Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla gospodarki żywnościowej”?

Kilka lat temu, gdy kończyliśmy wielkie projekty inwestycyjne, dzięki którym powstało szereg specjalistycznych laboratoriów, uzmysłowiliśmy sobie, że oczywistym dalszym krokiem ma być ich wykorzystanie w taki sposób, by jak najlepiej służyły gospodarce. To, co należało zrobić, to stworzyć płaszczyznę komercjalizacji i współdziałania do rozwoju dalszych kierunków badań dedykowanych branży rolno-spożywczej. Przygotowanie odpowiedniego zaplecza wymagało oczywiście gruntownego przebadania rynku i jego potrzeb. Tylko prężna współpraca nauki z gospodarką może być podwaliną dalszego rozwoju każdej z tych dziedzin. Mamy rozwiązania, których rozwój wymaga inwestycji kapitałowych, z kolei opracowywane przez nas projekty są gwarantem dostarczania przedsiębiorstwom kompleksowej wiedzy specjalistycznej, co umożliwia im wzrost konkurencyjności poprzez podniesienie innowacyjności. Odpowiedzią na tę potrzebę jest właśnie realizowany obecnie projekt.

Na jakim etapie jest on w tej chwili?

W tej chwili jesteśmy na etapie doposażania i modernizacji laboratoriów dedykowanych badaniom żywności oraz przygotowywania projektów badawczych we współpracy z gospodarką. Badania podejmowane w ramach projektu obejmują wiele obszarów, jak chociażby badania środowiska, badania jakości surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego czy badania żywności regionalnej, ekologicznej. Działania naukowe skupiają się także wokół poszukiwania biokomponentów i surowców mogących stanowić urozmaicenie żywności, nadających jej dodatkowych walorów. W tej chwili realizujemy ponad 40 projektów badawczych, w ramach których przewidywane są aktywności dotyczące prowadzenia badań, efektów naukowych w postaci publikacji i patentów, a także efektów wdrożeniowych, takich jak opracowane opinie, ekspertyzy i wdrożenia technologii. Wszystkie te działania wynikają z kolejnych etapów realizacji programu projektu RID.

Jak wygląda harmonogram dalszych prac projektowych?

Kolejnym posunięciem będzie oczywiście internacjonalizacja nauki, a zatem organizacja staży i wyjazdów zagranicznych dla pracowników. Jednym z głównych założeń jest aplikowanie o projekty międzynarodowe, ale aby się o nie starać, musimy być na bieżąco z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia na poziomie międzynarodowym. W ostatnim okresie opublikowaliśmy ponad 70 artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, uzyskały one bardzo wysoką punktację ministerialną – co najmniej 100 punktów. Naszym pragnieniem jest zbudować ośrodek badania żywności, którego wymiar oddziaływania będzie na poziomie krajowym międzynarodowym.

Działanie zakłada także nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Jak pandemia wpłynęła na budowanie tych relacji?

W związku z pandemią pojawiła się olbrzymia potrzeba badania całego łańcucha produkcji żywności pod kątem czystości mikrobiologicznej, przedsiębiorcy takiej współpracy oczekują. Tylko w tym roku uczelnia przewiduje podpisanie 24 umów – zarówno z firmami zajmującymi się produkcją rolną, jak też przetwarzaniem żywności. Zakładamy, że zostanie zbudowana kompleksowa platforma współpracy nauki z gospodarką, obejmująca wszystkie przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego regionu.

Podziel się:

Nastepne

50 lat troski o pacjenta

wt. cze 29 , 2021
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego już od pół wieku stoi na straży polskiego systemu opieki zdrowotnej. O kluczowych decyzjach i największych wyzwaniach z dyrektorem CMKP,prof. dr. hab. n. med. Ryszardem Gellertem, rozmawia Joanna Gulewicz Panie dyrektorze, co było największym przełomem w historii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego? Podstawowym zadaniem naszej uczelni jest organizowanie procesu przeistaczania absolwentów uczelni medycznych w samodzielnych specjalistów. Państwo finansuje wieloletnie kształcenie podyplomowe lekarzy, tym samym pokazując, jak ważne dla społeczeństwa jest szkolenie specjalistów. […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie