Jakość wspierana inwestycjami

Z Dariuszem Oleńskim, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, rozmawia Anna Knapek 

20 oddziałów szpitalnych, tyle samo poradni specjalistycznych, 1300 zatrudnionych osób. Na 717 łóżkach hospitalizowanych rocznie 32 tysiące pacjentów, ponad 120 tysięcy wizyt w poradniach. Imponujące liczby. Na jakich fundamentach zbudowali państwo swoją pozycję na rynku medycznym?

Szeroko rozumiana jakość naszej pracy, harmonijny rozwój szpitala wspierany inwestycjami – to istota naszej strategii. Ale to ludzie tworzą organizację i są jej najcenniejszą wartością. Pracownicy naszego szpitala każdego dnia wypracowują dobrą jakość w każdym obszarze działania. Żadna organizacja jednak nie może prawidłowo funkcjonować bez bezpieczeństwa ekonomicznego. Nam udało się je osiągnąć. Dużą uwagę przywiązujemy do uporządkowania naszego szpitala. Standardy akredytacyjne, normy ISO 9001;14001;18001;27001 ukształtowały mapę procesową szpitala, która ułatwia wewnętrzną komunikację i jednoznacznie definiuje odpowiedzialność wśród pracowników.

 Co z inwestycjami?

Bardzo dużą rolę odgrywają projekty realizowane z udziałem środków europejskich. Od rozpoczęcia pierwszej perspektywy finansowej do dzisiaj wykonaliśmy projekty o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. W przeszłości było to dostosowanie architektoniczne szpitala do odpowiednich przepisów, zagadnienia energetyczne, ochrona środowiska, szeroki zakres diagnostyki obrazowej, medycyna ratunkowa. Zrealizowaliśmy bardzo ciekawy i ważny projekt kardiologiczny (utworzenie pracowni hemodynamicznej i pracowni elektrofizjologii serca) w partnerstwie ze szpitalem w Brześciu na Białorusi. Obecnie rozpoczęliśmy realizację projektu, dzięki któremu zmodernizujemy blok operacyjny i wzbogacimy szpital o salę operacyjną hybrydową.

Inwestują państwo w rozwój również własne środki finansowe, czego przykładem jest  „Domowy Szpital”.

Zgadza się. Za 17 milionów złotych powstała inwestycja, która pozwala nam skupić produkty NFZ w zakresie opieki długoterminowej w jednym miejscu. Na 70 łóżkach opieki stacjonarnej funkcjonuje hospicjum i zakład opiekuńczo-leczniczy. Kilkudziesięciu pacjentów objętych jest opieką w swoich domach w różnych jej formach. Ponadto Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia każdego dnia komfortowe warunki pobytu 15 pacjentom. W przygotowaniu jest nasza autorska forma długoterminowej teleopieki nad pacjentami w ich domach oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego. Opieka w „Domowym Szpitalu” jest bardzo doceniana przez pacjentów i ich rodziny. Ma szczególne znaczenie jako uzupełnienie oferty szpitala po zakończonej hospitalizacji.

Jakie jest kluczowe zadanie na najbliższe lata?

Największą potrzebą pacjentów naszego regionu, a jednocześnie naszym marzeniem, jest rozpoczęcie inwestycji związanej z rozwojem onkologii i hematologii. Wkrótce funkcjonujący oddział onkologii klinicznej i hematologii wzbogaci się o doskonałe zaplecze diagnostyczne i ośrodek radioterapii.

Podziel się:

Nastepne

W Pacanowie promuje się kulturę

czw. mar 29 , 2018
Od ośmiu lat w Pacanowie rozwija się Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka. Pomysł na tak wyjątkowy ośrodek narodził się w niecodziennych okolicznościach Gdy w 2003 r. akcja „Cała Polska czyta dzieciom” pokryła się z 70-tymi urodzinami postaci Koziołka Matołka, tematem zainteresował się ówczesny minister kultury, Waldemar Dąbrowski. Na sesji rady gminy zaskoczył zebranych: pokazał butelkę coca-coli, mówiąc, że Pacanów ma w swoich rękach podobnie silną markę, której potencjał jest […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie