Kształcenie z wizją

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to jedna z najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce. O tym, co stoi za sukcesem z rektorem, dr Moniką Madej rozmawia Joanna Gulewicz

Co składa się na sukces WSEIZ jako Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2019?

WSEiZ ma już 25 lat doświadczenia na rynku edukacyjnym. Wyróżnia nas oferta edukacyjna, doskonali wykładowcy-praktycy, dobra lokalizacja i nowoczesna infrastruktura. Stawiamy na kształcenie praktyczne, uważamy, że absolwent WSEiZ oprócz teorii powinien otrzymać także solidne przygotowanie do zawodu, dbamy zatem, by edukacja opierała się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale także na praktycznym przygotowaniu do wykonywania przyszłej profesji.

Innowacyjne kształcenie to domena uczelni. Jakie działania musiały zostać przedsięwzięte, by być odpowiedzią na potrzeby studenta i rynku pracy?

Zmieniający się rynek pracy i zmiany w ustawodawstwie o szkolnictwie wyższym spowodowały, że na prowadzonych przez nas kierunkach zmodyfikowaliśmy programy studiów, wprowadzając praktyczny profil kształcenia. W dopasowaniu się do zaistniałych zmian pomogli nam członkowie Rad Pracodawców – przedstawiciele sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej. Stale monitorujemy zmieniające się wymogi rynku pracy, dzięki czemu szybko i elastycznie możemy dopasować ofertę do zaistniałych potrzeb.

Jesteście państwo jedną z najchętniej wybieranych uczelni w Warszawie. Co kryje się za sukcesem?

Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy kierunki techniczne, takie jak architektura krajobrazu, architektura wnętrz, budownictwo, wzornictwo, informatyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska czy zarządzanie i inżynieria produkcji. Jesteśmy jedyną uczelnią w kraju, która na Wydziale Architektury proponuje kandydatom możliwość kształcenia na kierunkach związanych z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych i dziedziną sztuki, czyli: architekturze, architekturze krajobrazu, architekturze wnętrz, budownictwie czy wzornictwie. 

Niebagatelne znaczenia dla rozwoju WSEIZ ma także realizacja projektów unijnych. Na które działania uczelnia stawia w najbliższych latach?

Obecnie wdrażamy dwa projekty z funduszy UE: „E-usługi w WSEiZ” oraz „Nowoczesny Program Rozwoju WSEiZ w Warszawie”. Przedmiotem pierwszego z nich jest realizacja e-usług, dzięki którym wprowadziliśmy nowe i usprawniamy obecnie świadczone drogą elektroniczną usługi. Celem projektu jest także uzyskanie interoperacyjności aplikacji, poprawa zarządzania i uzyskanie oszczędności w realizacji procesów administracyjnych. W ramach drugiego projektu otworzyliśmy w tym roku nowy kierunek studiów – informatyka. Program zakłada także szereg kursów i szkoleń dedykowanych zarówno studentom, jak i pracownikom dydaktycznym. 

Jakie są dalsze plany związane z rozwojem uczelni?

W nadchodzącym roku akademickim planujemy poszerzyć ofertę edukacyjną o kolejne studia drugiego stopnia na kierunkach budownictwo oraz architektura krajobrazu. Plany te są wypadkową współpracy WSEiZ z otoczeniem gospodarczym. To przedsiębiorcy związani z uczelnią zwrócili naszą uwagę na brak specjalistów w tym zakresie. Badamy również potrzeby uruchomienia nowych studiów podyplomowych, w tym roku zaowocowało to powstaniem kierunków: rysunek i malarstwo oraz BIM – Building Information Modeling. 

dr Monika Madej, rektor WSEIZ (z prawej) odbiera Symbol Nowoczesnego Kształcenia od Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu” i dr hab. Katarzyny Bilińskiej, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nastepne

Lublin – stolica innowacji

czw. gru 19 , 2019
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to jeden z wiodących ośrodków dydaktycznych. O tym, dlaczego tak ważne w szkolnictwie wyższym jest innowacyjne podejście do kształcenia z mgr Teresą Bogacką, kanclerzem WSEI, rozmawia Joanna Gulewicz Jesteście państwo laureatem Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2019. Czym jest dla pani to wyróżnienie? Symbol Nowoczesnego Kształcenia jest dla mnie i dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji ważnym wyróżnieniem. Samo słowo „symbol” daje nam poczucie bycia […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie