Lider w kształceniu praktycznym

Innowacyjny, nowoczesny i aktualny system kształcenia to konieczność obecnych czasów i postępu cywilizacyjnego, a to wymaga definiowania potrzeb i problemów sfery gospodarczej w sposób trafny i adekwatny. O oczekiwaniach, jakie stawia praktyka leśna i przemysł drzewny z dziekanem Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Piotrem Łakomym, rozmawia Joanna Gulewicz

prof. dr hab. Piotr Łakomy (z prawej) odbiera Symbol 2020 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu”

Innowacyjne podejście do jakości kształceni to państwa wyróżnik. Co zdaniem pana dziekana sprawia, że wydział ponownie został uhonorowany jako ten symboliczny w swoich działaniach?

Skuteczność kształcenia na kierunku leśnictwo to wynik ponad 100. letniej tradycji. Pozwala nam to łączyć doświadczenia wypracowane przez pokolenia naszych poprzedników z nowatorskim podejściem młodej kadry. To z kolei skutkuje nową jakością dydaktyczną. Na przedmiotach zawodowych zapoznajemy studentów z najnowszymi problemami, rozwiązaniami i technologiami. To z kolei przekłada się na skuteczność naszych absolwentów na rynku pracy. Wysoka jakość kształcenia jest doceniana przez kandydatów na studia, co od lat przekłada się na sukces kierunku leśnictwo UPP w rekrutacji. Ponadto prowadzimy unikatowe kierunki studiów (ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna, technologia drewna, projektowanie mebli), na absolwentów których nieustannie oczekuje także branża drzewna. 

Realizujecie państwo szereg projektów i programów unijnych – które są najważniejsze?

Z wielu projektów mogę wymienić dwa, których wymierne efekty są  widoczne w trakcie ich realizacji. To „Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski”, który skierowany jest na podniesienie poziomu edukacji poprzez poszerzenie innowacyjnych rozwiązań w kształceniu. Drugi projekt to „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu, dyscyplinie nauki leśne”. Głównym celem tego projektu jest podniesienie poziomu badań naukowych oraz prac rozwojowych.

Wydział prężnie współpracuje ze środowiskiem biznesowym. Dlaczego tego rodzaju współpraca jest tak istotna w odniesieniu do wprowadzanych przez państwa nowości i z kim układa się ona najlepiej?

Współpraca z podmiotami gospodarczymi pozwala na bieżąco reagować na potrzeby rynku pracy i zapewnia nam dostęp do wprowadzanych najnowszych technologii i rozwiązań, a także wypełniać misję polegającą na kształceniu kadr inżynierskich na potrzeby współczesnego rynku pracy, także na miarę oczekiwań nowoczesnego przemysłu. Należy pamiętać, że Lasy Państwowe to największy pracodawca naszych absolwentów. Jednak nie ograniczamy się tylko do LP. Współpracujemy także m.in. z zakładami usług leśnych, przemysłem drzewnym, parkami narodowymi, RDOŚ, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami służby celnej. Skuteczność naszych absolwentów na rynku pracy potwierdza nasze przekonanie do konieczności kompleksowego, wszechstronnego kształcenia leśników i drzewiarzy.

Jakie nowości zostały wprowadzone w minionym roku i jakie priorytety wyznaczacie sobie państwo na najbliższy rok?

Najważniejszy to dopracowanie struktury wewnętrznej nowego wydziału. Ponadto dalszy rozwój kadry, dyscypliny naukowej nauki leśne, infrastruktury naukowej i dydaktycznej, oraz unikatowych kierunków studiów i powrót studentów na uczelnię. Uruchomiono magisterskie studia anglojęzyczne na kierunku Wood science, co pozwoliło na umiędzynarodowienie studiów. Przykładem nowości mogą być studia dualne na kierunku technologia drewna, czyli połączenie wiedzy akademickiej z praktyką zdobywaną bezpośrednio u przyszłych pracodawców – model kształcenia, który w Polsce dopiero powoli się rozwija, spotykając się z dużym zainteresowaniem otoczenia społeczno-gospodarczego – w naszym przypadku przemysłu drzewnego.


Podziel się:

Nastepne

Termet nagrodzony

wt. gru 22 , 2020
Termet S.A., polski producent ekologicznych urządzeń grzewczych, zdobył nagrodę EuroSymbol Innowacji 2020 – Zdobycie tytułu EuroSymbol Innowacji 2020 jest dla nas zaszczytem, ale też rezultatem ciężkiej pracy naszych pracowników i kontrahentów – mówi Ryszard Satyła, prezes zarządu Termet S.A. – Stanowi zarazem potwierdzenie skuteczności strategii zarządzania, jaką wdrożyliśmy. Obecnie pracujemy nad wzrostem naszych udziałów w rynku w obszarze kotłów kondensacyjnych oraz w segmencie odnawialnych źródeł energii, czyli pomp ciepła. Warto […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie