Moc jest z nami

Dbając o zasoby i swoich członków, spółdzielnia „Energetyk” we Wrocławiu dobitnie potwierdza, że spółdzielczość w Polsce ma moc

Mijający rok był kolejnym bardzo udanym rokiem dla mieszkańców zasobów SMLW „Energetyk” we Wrocławiu. Dwa lata przed terminem zakładanym pierwotnie w harmonogramie udało się zakończyć kompleksową modernizację sześciu dużych bloków przy ul. Dokerskiej, Papierniczej i Lotniczej. Dokonano odbioru wszystkich wykonań, rozliczono prace inwestycyjne i kredyt. Pozostała już tylko spłata kredytów zaciągniętych na bardzo niskie oprocentowanie ze środków unijnych. Cała inwestycja kosztowała około 18 mln zł, przy czym zarządowi udało się przeprowadzić ją w ramach unijnego projektu, którego dofinansowanie środkami zewnętrznymi wyniosło ponad 11,5 mln zł.

– Filozofia zarządzania nieruchomościami polega na rozpatrywaniu potrzeb poszczególnych nieruchomości i przeprowadzaniu sukcesywnych zmian stosownie do potrzeb mieszkańców – mówi Maria Nowak, prezes SMLW „Energetyk” we Wrocławiu. – Kilka lat temu mieliśmy do czynienia z tzw. srebrną falą: okazało się że szybko przybywa mieszkańców w wieku późnoemerytalnym. Z myślą o nich stawialiśmy ławki czy zacienienia alejek spacerowych. Później nadeszła fala dzieci i dla nich budowaliśmy na nowo place zabaw, huśtawki, piaskownice itp. Dziś ta grupa dzieci potrzebuje innych zabawek, więc trzeba utrzymywać równowagę między miejscami dla osób starszych i dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Obserwowanie tych potrzeb i ich realizacja w miarę jak najmniejszymi kosztami to zadanie dobrego zarządcy.

Zakończywszy z sukcesem realizację programu termomodernizacji, silnie wspartego środkami unijnymi z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), zarząd „Energetyka” już kreśli kolejne plany w oparciu o Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FENiKS. Ma on przyczynić się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, a więc wesprze renowacje, które podniosą standard budynków i zapewnią oszczędniejsze gospodarowanie zasobami.

„Energetyk” posiada już audyty w zakresie działań energooszczędnych, natomiast w pozostałym zakresie prac remontowych i modernizacyjnych oszacował koszty i może szybko złożyć stosowne wnioski o skorzystanie z dobrodziejstw FENiKS-a. Jak zauważa prezes Maria Nowak, pozyskiwanie środków zewnętrznych w ostatnim czasie stało się trudniejsze ze względu na drastyczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych, a tym samym – pośrednio – konieczność zwiększenia kwoty środków własnych na realizację kosztownych przedsięwzięć. Jednak i tu zarząd stara się znaleźć rozwiązanie, np. w zabezpieczeniu kredytu hipoteką którejś z niezabudowanych działek będących w posiadaniu spółdzielni.

– Będziemy sięgali po dotacje dające największą kwotę, żeby w maksymalny sposób wyremontować wszystkie nieruchomości, które jeszcze tego wymagają – zapewnia Maria Nowak. – Nie ukrywam, że bardzo bym chciała, aby w nowo ogłaszanych konkursach pojawiły się propozycje podobne do tych, z których już skorzystaliśmy.

Batalia o siedzibę

Toczące się od 2006 roku pomiędzy spółdzielnią a Tekton Sp. z o.o. sądowe postępowanie w sprawie zniesienia współwłasności użytkowania wieczystego działek i własności pawilonu przy ul. Powstańców Śląskich 159 ma swój ciąg dalszy. Dla przypomnienia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu w styczniu 2018 roku zniósł współużytkowanie wieczyste i własność budynku biurowo-usługowo-handlowego w ten sposób, że prawa te przyznał spółdzielni. Spółka Tekton złożyła skargę kasacyjną i Sąd Najwyższy w maju 2021 r. przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania. Obecnie sprawa w zakresie rozliczenia pożytków pomiędzy stronami, ponownie toczy się przed Sądem Rejonowym.
Sąd Najwyższy w swoim uzasadnieniu przytoczył pogląd Sądu Okręgowego, że przyznanie spornej nieruchomości spółdzielni pozwoli jej członkom na dalsze odnoszenie korzyści i umożliwi zapewnienie potrzeb, dla spełnienia których ona powstała. Uznał, jednak, że sąd obowiązany jest rozstrzygnąć o związanych ze zniesieniem współwłasności roszczeniach z tytułu przychodów, jakie przynosi ta rzecz.
W związku z tym, że spółdzielnia dokonała spłaty współwłaściciela, złożyła wniosek o zabezpieczenie przez orzeczenie w stosunku do spółki Tekton zakazu zbywania lub obciążania udziału w nieruchomości na czas trwania postępowania o zniesienie współwłasności. Sąd Okręgowy przychylił się do tego wniosku.
Nie można oprzeć się ocenie, że pawilon przy ul. Powstańców Śląskich nie jest w dobrym stanie technicznym, a nawet estetycznym, jednak należy przypuszczać, że w takim stanie pozostawał będzie przez kolejne lata, tj. do czasu zakończenia sądowego postępowania.

Danuta Klimek

– Jestem przekonana, że w dzisiejszych niełatwych czasach spółdzielczość ma dużą moc. Ostatnio w różnych środowiskach gospodarczych wielokrotnie pytano mnie, na czym polega przewaga spółdzielczości. Spółdzielczość różni się od wspólnot przede wszystkim zdolnością do wykonywania tzw. zarządu powierzonego, który pozwala między innymi na realizację projektów z dotacji unijnych. Drugi ważny element tej mocy to możliwość korzystania z wewnętrznych środków obrotowych i podejmowania różnych działań na wypadek potrzeb, zwłaszcza wynikających niespodziewanie – dużych awarii, klęsk żywiołowych itp. Myślę, że tą mocą jest również zaufanie członków i ich rodzin, jakim obdarzają nas na co dzień. Buduje się je latami przez nieustanną pracę. Pozwala nam ono na takie zarządzanie wspólnym majątkiem, które otwiera szeroką paletę szans na poprawę stanu zasobów, komfortu zamieszkiwania i polepszania jakości życia mieszkańców – mówiła Maria Nowak, odbierając statuetkę Moc Spółdzielczości 2022 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. nacz. Monitora Rynkowego

Podziel się:

Nastepne

<strong>ZUS: od 1 stycznia 2023 r. obowiązek posiadania profilu na PUE dla wszystkich przedsiębiorców</strong>

wt. gru 20 , 2022
Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązek ten dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców. Do 30 grudnia br. wszyscy płatnicy składek powinni mieć konto na PUE ZUS. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązek ten dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie. Do 30 grudnia […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie