Nasi studenci wiedzą, czego chcą

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to jedyny wydział kształcący na kierunku leśnictwo, który uzyskał wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ocenie programowej jakości kształcenia i to dwa razy z rzędu

Ponadstuletnia tradycja ciągłego rozwoju i stawiania na najwyższe standardy kształcenia owocuje obficie. Wydział w ostatnim czasie uzyskał dofinansowanie na realizację dwóch potężnych projektów wpisujących się zarówno w jego ścieżkę rozwoju, jak też Regionalne Strategie Doskonałości na terenie Wielkopolski oraz Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

Projekt pn.: „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości 2019–2022” jest realizowany przez kilka wydziałów uniwersytetu. Zadania w ramach tego projektu będą realizowane przez cztery lata, a jego finalizację zaplanowano na koniec roku 2022.

Do głównych założeń projektu należy podniesienie poziomu badań naukowych – przede wszystkim pod kątem liczby publikacji naukowych w najlepszych czasopismach o zasięgu światowym, monografii, grantów i patentów, w dyscyplinie nauki leśne. W tym obszarze władze stawiają na intensyfikację współpracy na poziomie międzynarodowym oraz wspieranie i aktywację studentów oraz pracowników naukowych w prowadzonych przez nich badaniach.

Strategicznym zamierzeniem projektu jest też zwiększenie bezpośredniej wpływu badań naukowych i prac rozwojowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.

– Olbrzymi nacisk położyliśmy więc na praktyczne zastosowanie osiągnięć naukowych oraz opracowanie wspólnych rozwiązań dedykowanych gospodarce – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Piotr Łakomy, dziekan wydziału.

W ramach programu sfinansowano także zakup specjalistycznej aparatury badawczej, m.in. zestaw aparatury dedykowany analizie stanu zdrowotnego drzew (tomograf i rezystograf). Nowy sprzęt umożliwi również praktyczne kształcenie studentów. Bezpieczeństwo wokół drzew oraz zarządzanie ryzykiem jest problemem, który z roku na rok przybiera na znaczeniu i dotykać zaczyna również kompleksy leśne.

– Chcemy wprowadzić dodatkowe zajęcia, w ramach których nasi studenci będą uczyć się obsługi i praktycznego użytkowania sprzętu oraz interpretacji i zastosowania uzyskanych na tej bazie wyników. Pragniemy, aby nasz absolwent był wyposażony w szeroką wiedzą także w tym zakresie – dodaje prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Jelonek, prodziekan ds. nauki i rozwoju wydziału.

Działania realizowane w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości to niejedyne wyzwanie, które stawiają przed sobą władze wydziału. Oprócz intensyfikacji współpracy z otoczeniem gospodarczym i prężnego rozwoju badań naukowych oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego, Wydział już w tej chwili przystąpił do kolejnego programu skupiającego się na wzmocnieniu potencjału dydaktycznego. „Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski” zakłada między innymi zakup symulatora maszyny wielooperacyjnej (harwestera), która pracuje w lesie podczas realizacji planowych zdań gospodarki leśnej oraz podczas np. usuwania skutków klęsk żywiołowych.

– Ze względu na duże niebezpieczeństwo oraz wynik ekonomiczny przyszłością leśnictwa jest stopniowe zastępowanie pracy ludzkiej, głównie w procesie pozyskiwania drewna, maszynami wielooperacyjnymi. Zależy nam, by nasi absolwenci jako inżynierowie byli świadomi realnych możliwości takich maszyn pod kątem wydajności, kosztów oraz zarządzania czasem pracownika i oczekiwań, jakie będą stawiane zleceniobiorcom. W ramach projektu przeprowadzimy szereg szkoleń specjalistycznych, a także wzbogacimy liczbę godzin terenowych, by absolwenci opuszczający wydział dysponowali nie tylko wiedzą teoretyczną, lecz przede wszystkim praktyczną, a tym samym stali się konkurencyjni na rynku pracy. Warto tutaj dodać, że około 90% naszych absolwentów znajduje pracę i realizuje się zawodowo w obszarach zgodnych ze zdobytym wykształceniem.

Nasi studenci wiedzą, czego chcą i przychodzą do nas z konkretnym planem na przyszłość. Pozostaje nam jedynie umożliwić im zdobycie mistrzowskich szlifów w danej dziedzinie, a to jest możliwe jedynie dzięki nieustannemu rozwojowi, zarówno infrastruktury badawczej i zaplecza naukowego, jak przede wszystkim samej dydaktyki i sposobu kształcenia – podsumowuje dziekan.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Najnowsze fakty w patogenezie stwardnienia rozsianego – kierunek terapia genowa

pon. mar 30 , 2020
Stwardnienie rozsiane to jedna z najdotkliwszych chorób układu nerwowego, która swoje żniwo zbiera głównie wśród osób młodych, pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Choroba silnie progresywna, o niewyjaśnionym przebiegu autoimmunizacyjnym, dla której do tej pory nie opracowano żadnej skutecznej terapii. Jednak zespół naukowców pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Ireneusza Majsterka z Katedry Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opracowuje innowacyjne metody diagnostyczne, które zrewolucjonizują obecny stan […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie