Praktyka czyni mistrza

Słynący z najwyższych standardów kształcenia Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pomimo trudnych warunków w dobie pandemii niezmiennie wyposaża studentów w kompleksową wiedzę i umiejętności.

– Wiemy, jak istotne w pracy są umiejętności praktyczne, a wiele z nich można nabyć wyłącznie poprzez doświadczenie laboratoryjne. Ponieważ do problemów podchodzimy zadaniowo, to już w wakacje zaczęliśmy planować zajęcia na nowy rok akademicki. Aby umożliwić studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się zakładanych programem studiów, jednocześnie spełniając wymogi sanitarne, wprowadziliśmy na wydziale tzw. harmonogram schodkowy – unikatową na skalę ogólnopolską koncepcję kształcenia, zakładającą realizację na uczelni skumulowanych w 3 tygodnie ćwiczeń, sekwencyjnie przez kolejne roczniki – wyjaśnia prof. dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, dziekan wydziału.

– Dzięki temu, studenci danego rocznika odbyli wszystkie niezbędne zajęcia praktyczne z danego semestru, a jednocześnie nie mieli kontaktu z pozostałymi rocznikami – dodaje.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów i studentów, władze nieustannie śledzą trendy na rynku pracy, uruchamiają nowe kierunki i dopasowują ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb gospodarki, a prowadzenie wielu przedmiotów i dodatkowych warsztatów powierzają specjalistom z branży.

– Nasze studia cieszą się popularnością także ze strony osób, które kończą studia związane z innymi dziedzinami. Odpowiedzią na tę potrzebę jest uruchomienie nowych studiów magisterskich w języku angielskim food engineering, dzięki któremu osoby te będą mogły wykorzystać swój zapał i wiedzę również w sektorze spożywczym – podsumowuje prof. Duda-Chodak.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Powiat namysłowski realizuje wyczekiwane inwestycje

pt. lip 9 , 2021
W powiecie namysłowskim dzieje się dużo. Pod koniec 2020 roku ustalono rekordowo wysoki budżet na rok 2021. Wydatki opiewają na kwotę 63,3 mln zł, z czego blisko 7 mln przeznaczone zostanie na cele inwestycyjne. Poziom zadłużenia powiatu na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów stanowił jedynie 8,78% planowanych dochodów. Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku stoi na mocnych fundamentach. – Za fundamenty wizji rozwoju przyjmujemy zrównoważony rozwój, oparty o dialog […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie