Czyste odpady

Strategiczny cel MZGOK w Koninie to czysta, estetyczna, proekologiczna zbiórka i przetwarzanie odpadów

– „Świat czysty jest piękniejszy” – to nasze motto i drogowskaz, którym od wielu lat kierujemy się, realizując misję prowadzenia proekologicznej i kompleksowej gospodarki odpadami – mówi Henryk Drzewiecki, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie.

Spółka obsługuje 36 samorządów subregionu konińskiego zamieszkiwanego przez ponad 370 tys. osób. Zajmuje się m.in. termicznym unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, odzyskiwaniem surowców z odpadów selektywnie zebranych i ich przekazaniem do recyklingu lub dalszego odzysku. Szczególną wagę przywiązuje do popularyzacji selektywnej zbiorki odpadów przez działania edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. Projekt edukacyjny „Świat czysty jest piękniejszy!”, realizowany w latach 2019–2021, o wartości ponad 1,5 mln zł, ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, a Subregionalny Konkurs „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy, czy będzie taki”, dla szkół z terenu wszystkich gmin-udziałowców spółki cieszy się od lat ogromnym zainteresowaniem.

– W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wspieramy przedsięwzięcia organizacji pozarządowych, placówek oświaty i kultury, które promowały ekologię i zachowania prośrodowiskowe – podkreśla Henryk Drzewiecki. – Promujemy nasz produkt Magno-hortis, ekologiczny ulepszacz gleby powstający w wyniku kompostowania odpadów zielonych. Zrealizowaliśmy także kilka bardzo ciekawych inicjatyw ekologicznych na terenie naszego zakładu, takich jak: umożliwienie postawienia 14 uli na naszym terenie, wysianie łąki z roślinami miododajnymi, budowa hoteli dla owadów, uprawa traw ozdobnych, instalacja budek lęgowych dla jerzyków.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Zielone Wzgórza w Bielawie

wt. cze 29 , 2021
W ciągu roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie zbudowała osiedle z pełną infrastrukturą technicznądla 120 rodzin Osiedle Zielone Wzgórza w Bielawie to kolejny przykład dobrej kondycji spółdzielczości mieszkaniowej i wysokiej skuteczności zarządzania. Od marca 2020 r. powstało tu miniosiedle trzech budynków wielorodzinnych ze 120 mieszkaniami o powierzchni od 40 do 70 m kw. wraz z przynależnymi komórkami, a także parkingi (1,3 miejsca na mieszkanie), drogi, chodniki, plac zabaw, podziemny zbiornik retencyjny na wody opadowe, tereny zielone […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie