Radoszyce: inwestycje, wypoczynek, integracja

Zalew Antoniów na rzece Plebance w Radoszycach przyciąga turystów. Włodarze miasta zachęcają przedsiębiorców do inwestycji na terenach przy zalewie, będących w trakcie doposażania. Lista aktywności miasta w różnych obszarach potrafi zaimponować.

Zalew Antoniów na rzece Plebance stał się perełką na turystycznej mapie gminy Radoszyce. O jego powstanie zabiegano od ponad 30 lat i choć wydawało się to niemożliwe, to dzięki uporowi burmistrza Michała Pękali w minione wakacje 23-hektarowy zbiornik powitał pierwszych gości, nie tylko z Radoszyc, ale także z ościennych miejscowości.

– Naszym celem było nie tylko zapewnienie miejsca do wypoczynku i rozrywki, ale także retencja i ustabilizowanie gospodarki wodnej. W poprzednich latach gmina zmagała się zarówno z suszą, jak i powodziami, dlatego zasilenie wód podziemnych, ale przede wszystkim zabezpieczenie podczas wezbrań, stało się koniecznością – mówi Michał Pękala, burmistrz Gminy Radoszyce.

Zagospodarowany został także teren wokół zalewu. Utworzono ścieżki rowerowe, chodnik oraz kładkę nad rzeką Plebanką. Dzięki utworzeniu tratwy wodującej, schronienie i miejsce gniazdowania znalazły tam również łabędzie. Co więcej, gmina wspólnie z Nadleśnictwem Ruda Maleniecka przeprowadziła akcję sadzenia drzew wzdłuż linii brzegowej. Świerki i dęby mają symbolizować statystycznego mieszkańca gminy oraz każde nowo narodzone dziecko.

Planowana jest też budowa parkingów, a w kolejnych latach również obiekty sportowo-rekreacyjne, gastronomiczne, a nawet hotelarskie. Niewykluczone, iż zbiornik zostanie połączony z pobliskim akwenem w Sielpi nie tylko drogami, ale także ciągiem rowerowym. Działki przy zalewie ,,Antoniów” przeznaczone są jedynie do dzierżawy. Obecnie trwa ich doposażanie. 

Dużym i wzbudzającym ciekawość przedsięwzięciem planowanym na najbliższe lata jest utworzenie geotermii nad zalewem ,,Antoniów”, mającej przypominać tę w Uniejowie. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację złóż geotermalnych, a projekt powstanie w ciągu dwóch lat. 

Technologie, edukacja, bezpieczeństwo

Kolejną inwestycją, która niewątpliwie wpływa na atrakcyjność gminy, jest trwająca przebudowa stacji uzdatniania wody i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej. Warto wspomnieć, iż Radoszyce to jedna z niewielu gmin w kraju, które posiadają tak zaawansowaną technologię uzdatniania wody, dzięki czemu mieszkańcy korzystają z wysokiej jakości kranówki. Projekt został zrealizowany z środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Działania włodarzy to także inwestycje w edukację. Za najważniejszą uważa się oddanie do użytku nowoczesnego przedszkola dla 175 najmłodszych mieszkańców gminy, którzy do tej pory musieli być dowożeni do tymczasowej siedziby, w innej miejscowości. Było to uciążliwe zarówno dla maluchów, jak i ich rodziców. Nowa placówka nie tylko zaspokaja tę potrzebę, ale śmiało można powiedzieć, że jest jedną z najładniejszych w całym województwie świętokrzyskim. 

Aby zwiększyć dostęp do infrastruktury sportowej i zadbać o sprawność dzieci i młodzieży, władze Radoszyc zdecydowały o utworzeniu boiska z bieżnią lekkoatletyczną o tartanowej nawierzchni. Obiekt ma długość 400 metrów i jest wyposażony w cztery tory. 

Także przy szkole w pobliskim Kapałowie powstała nowoczesna sala gimnastyczna. Symboliczną wstęgę przecięto w styczniu 2018 roku. Budynki szkolne czeka  termomodernizacja, wymiana okien, dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła. W związku z pandemią, na wsparcie gminy mogli liczyć nauczyciele, a także uczniowie z rodzin wielodzietnych. By ułatwić im zdalne nauczanie, dzięki programom grantowym, do potrzebujących trafiło łącznie 75 nowych laptopów.

Priorytetem burmistrza Michała Pękali są także drogi i bezpieczeństwo podróżnych. Dlatego w ciągu ostatnich dwóch lat wyremontowano wiele dróg gminnych i powiatowych. Ich łączna długość to ponad 18,6 tys. metrów bieżących, a koszt modernizacji przekroczył 5 mln zł. Jednak największą tego typu inwestycją jest długo oczekiwana przez mieszkańców droga nr 728, łącząca powiaty konecki i kielecki. W ramach trwającego projektu powstaną zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, parkingi oraz stacja obsługi pojazdów ze stanowiskiem do ważenia, most i kładka rowerowa. Powstanie również rondo, które znacznie usprawni ruch w mieście. Wartość modernizacji tej 16-kilometrowej trasy, łączącej północno-zachodnią część województwa świętokrzyskiego z mazowieckim i krajową ,,74”, przekracza 66 mln zł. Gmina Radoszyce na dokumentację projektową przeznaczyła 200 tys. zł.

Działania na rzecz społeczności 

Miasto to przede wszystkim mieszkańcy, dlatego władze podejmują wiele inicjatyw, mających na celu rozwój małych społeczności.

– Za nami pierwszy etap budowy lokalnego Domu Kultury. I choć powstanie obiektu to długa i wieloetapowa inwestycja, zrealizowaliśmy już dwa projekty związane z tym miejscem. Doposażyliśmy orkiestrę dętą działającą przy OSP oraz izbę przeznaczoną do wypieku ,,radoszyckiego kugla” – miejscowej, tradycyjnej potrawy. Do tej pory całość pokryły środki zewnętrzne. Kolejny etap prac obejmie przebudowę, doposażenie i wybudowanie 200-osobowej auli. Powód do dumy mają też nasi seniorzy. Od niedawna cieszą się Klubem Seniora, w którym mogą się spotykać i rozwijać pasje. Wśród zajęć są nie tylko aktywności artystyczne i warsztaty kulinarne, ale też wycieczki i fizjoterapia – dodaje Michał Pękala.

Projekt ,,Klub Seniora w Radoszycach” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W planach jest utworzenie kolejnej takiej placówki. 

Utworzone świetlice środowiskowe w Jakimowicach, Mościskach Dużych i Wilczkowicach gromadzą maluchy i młodzież z uboższych rodzin. Poprzez ich udział w różnorodnych zajęciach tematycznych, sportowych, kulturalnych i językowych, placówki te kształtują właściwe postawy społeczne oraz przystosowują młodych ludzi do samodzielnego życia. Ponadto w placówce działa Punkt Wsparcia Rodziny, gdzie dyżurują pedagog, prawnik i psycholog. Kolejna taka placówka ma powstać w Węgrzynie. Wszystko w ramach projektu ,,Świetlice w gminie Radoszyce” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Na liście przyszłych inwestycji jest także kontynuacja rozpoczętego projektu dotyczącego budowy świetlic. Na mapie gminy powstaną nowe placówki, m.in. w Węgrzynie, podobnie Kluby Seniora.

Miasto i Gmina Radoszyce poszukują też środków na dalsze prace związane z utworzeniem Domu Kultury.

Radoszyce znów miastem 

Po 149 latach Radoszyce odzyskują prawa miejskie. Miejscowość powstała na starym szlaku handlowym zwanym „Via Magna”, prowadzącym na Ruś i Węgry. Najwcześniejsza wzmianka o Radoszycach pochodzi z 1218 roku, kiedy to na kartach historii pojawił się Jan Radosz. To właśnie od jego imienia przybrała nazwę osada. Jak na własność królewską przystało, w Radoszycach zbudowano dwór, który był miejscem postoju orszaku królewskiego w czasie licznych podróży po kraju. Wiek XVII był początkiem historii Żydów, którzy założyli tutaj swoją gminę. W 1839 roku wraz z zapoczątkowaniem upadku przemysłu miała miejsce utrata praw miejskich.
1 stycznia 2018 roku Radoszyce na nowo stały się miastem. Od tej pory gmina inwestuje w rozwój i realizuje liczne projekty, korzystając z unijnego wsparcia i Funduszy Norweskich, czego wynikiem jest poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wzrost konkurencyjności inwestycyjnej Radoszyc na tle innych gmin.
 

Jacek Bies

Podziel się:

Nastepne

Zwalczanie ubóstwa. Jak powinny wyglądać unijne ramy ws. odpowiedniego dochodu minimalnego?

pon. mar 22 , 2021
Choć systemy dochodu minimalnego funkcjonują we wszystkich państwach UE, znacznie różnią się między sobą. W wielu przypadkach kryteria kwalifikowalności i poziomy świadczeń wymagają unowocześnienia – wskazano w planie działania na rzecz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Think Tank PE przyjrzał się, jak powinny wyglądać unijne ramy ws. odpowiedniego dochodu minimalnego. We wstępie raportu “Strengthening minimum income protection in the EU” autorzy przypomnieli, że w październiku 2020 r. Rada UE przedstawiła konkluzje […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie