Aby chcieli zadawać pytania

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to ponadstuletnia tradycja kształcenia na najwyższym poziomie. O tym, co złożyło się na sukces i prestiż poznańskich studiów biologicznych z dziekanem wydziału, prof. UAM dr hab. Beatą Messyasz rozmawia Joanna Gulewicz

Od ponad stu lat kształcą państwo najwyższej klasy specjalistów, dyktują trendy naukowe i ściąga do siebie najzdolniejszych absolwentów szkół średnich. Co decyduje o tak wysokim poziomie studiów biologicznych na wydziale?

Przede wszystkim stawiamy na rozwój wydziału, polegający na trzymaniu się strategii zakładającej, że dobra jakość kształcenia jest ściśle związana z prowadzonymi przez pracowników badaniami. Rozwijamy te kierunki badawcze, które są najważniejsze z punktu widzenia rynku pracy i zapotrzebowania społeczno-gospodarczego, jak np. bioinformatyka,   biotechnologia, biologia molekularna i ewolucyjna czy wprowadzanie technik molekularnych do badań środowiskowych. Wiąże się to oczywiście z rozszerzaniem zespołów o nowych specjalistów i kreowaniem nowych grup badawczych, ale to właśnie one są motorem napędowym całej struktury wydziału. Ponadto mamy 50 przeszkolonych tutorów, zatem już od pierwszego roku studenci mogą się realizować w relacji mistrz – uczeń. Najwybitniejsi z nich mają dostęp do pełnego wsparcia tutorów w realizacji pomysłów i pisania pierwszych grantów.

Jak kształtują się priorytety badawczo-rozwojowe wydziału?

Wielokierunkowa problematyka badań prowadzonych na Wydziale Biologii UAM pozwala w sposób istotny wpisywać się w aktualny rozwój nauk biologicznych. W ostatnim czasie bardzo prężnie rozwijamy badania związane z organizacją życia na poziomie molekularnym i genetycznymi chorobami człowieka oraz tematykę relacji między organizmami a środowiskiem życia w obrębie populacji, ekosystemów i wyższych jednostek organizacyjnych. Sporo badań ogniskuje się też wokół kwestii zmian populacyjnych wynikających ze zmieniającej się bioróżnorodności organizmów w ujęciu zmian klimatycznych. Realizujemy także projekty naukowe o charakterze aplikacyjnym, dotyczące np. ekosystemu wodnego i praktycznych zastosowań maszyn do zbioru kożuchów sinicowych i glonów makroskopowych. W te wszystkie badania coraz mocniej wpisują się najnowocześniejsze podejścia wykorzystujące z jednej strony problematykę zagadnień ewolucyjnych, a z drugiej – techniki obliczeniowe (bioinformatyczne).

Państwa studenci niejednokrotnie jeszcze podczas studiów otrzymują doskonałe propozycje pracy, mając szansę realizować się zarówno zawodowo, jak też finansowo. Co stoi za sukcesem absolwenta na rynku pracy?

Wydział ma bogatą i nieustannie aktualizowaną w oparciu o potrzeby rynku pracy ofertę edukacyjną. W tej chwili kształcimy na kierunkach: biotechnologia, biologia, ochrona środowiska, nauczanie przyrody i biologii oraz biologia i zdrowie człowieka, ale staramy się cały czas śledzić trendy naukowe i potrzeby rynku pracy. Nasz absolwent ma mieć gwarancję zatrudnienia, dlatego np. w tym roku wprowadziliśmy nowy program studiów na kierunku bioinformatyka, która cieszy się olbrzymią popularnością.

W ostatniej ewaluacji otrzymali państwo jako jedyny wydział biologii w Polsce kategorię A+. Co zadecydowało o tak wysokiej ocenie?

Myślę, że trzy wzajemnie warunkujące się czynniki. Pierwszy to bardzo dobra infrastruktura badawcza, przekładająca się na jakość prowadzonych badań i odpowiednio wysoki poziom kształcenia studentów. Istotna jest także wymiana międzynarodowa, która umożliwia swobodny przepływ globalnej myśli naukowej i czerpanie z niej pełnymi garściami. Nasi pracownicy mają niesamowitą energię i duszę prawdziwych nauczycieli akademickich: uczą tak, by studenci mogli i chcieli zadawać pytania. Uczymy ich przede wszystkim, że każdy pomysł może zostać zrealizowany, trzeba go jedynie umiejętnie zaplanować. Zapał i mobilizacja studentów do zgłębiania wiedzy to nasz największy sukces!

Podziel się:

Nastepne

Merari, czyli sztuka budowania

czw. lis 18 , 2021
Merari to deweloper, który kieruje się świadomą wizją i filozofią, a te doskonale wpisują się w oczekiwania kupujących mieszkania. Wybudowane w ramach 1 etapu inwestycji Śliczna 36 w Krakowie, lokale sprzedały się przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Podobna sytuacja zapowiada się w kolejnym budynku. Witold Indrychowski, prezes zarządu Merari Sp. z o.o., ma dużą intuicję do projektów. Kieruje się między innymi tym, jak sam chciałby mieszkać lub czego potrzebuje docelowy klient. […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie