WSEI: uczelnia realnych innowacji

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od momentu powstania dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do wymagań rynku pracy. O najważniejszych decyzjach i odpowiedzialności, jaka spoczywa na władzach uczelni z kanclerzem, mgr Teresą Bogacką,rozmawia Joanna Gulewicz

Są państwo liderem pod względem innowacyjnego podejścia do systemu kształcenia. Jaka jest recepta na sukces?

Receptą na sukces jest ciężka praca, odwaga w podejmowaniu i realizowaniu decyzji i gotowość do zmian. Zmiany następują we wszystkich obszarach naszego życia, dlatego tak ważne jest, żeby już dziś zauważać pewne tendencje, przewidywać i wdrażać działania, które zaowocują w przyszłości.

21 lat temu wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitne cele. Wizja uczelni naszych marzeń była oparta na precyzyjnym planie, który pozwalał nam na ciągły rozwój i konsekwentne budowanie marki. Myślę, że dziś z dumą i satysfakcją możemy powiedzieć, że większość naszych marzeń się spełniła i że WSEI jest uczelnią na miarę XXI wieku. Zachęcamy do studiowania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, oferując studentom to, co mamy najlepsze: praktyczną wiedzę na bardzo wysokim poziomie i sumę doświadczeń – naszych oraz naszych partnerów.

Doskonała organizacja funkcjonowania uczelni to zasługa wyspecjalizowanej kadry naukowej i błyskotliwego planu działania opracowanego przez władze. Co było najważniejsze dla pani przy podejmowaniu kluczowych decyzji?

Od początku istnienia WSEI najważniejsze dla mnie jest dobro studenta. Współpraca ze studentami na każdym etapie studiowania owocują działaniami, które później przekładają się na konkretne wspólne inicjatywy z pozytywnymi efektami dla każdej ze stron. Dobrym przykładem są prężnie działające koła naukowe. Studenci, biorąc udział w różnych działaniach swoich wykładowców, pomagają m.in. w organizowaniu konferencji naukowych, spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata nauki, odwiedzają firmy i instytucje czy wspólnie z inżynierami budują np. gokarty elektryczne i panele fotowoltaiczne do ładowania samochodów. Te działania w praktyczny sposób uczą ich przyszłej branży i pokazują świat zawodowców, do którego przecież wkrótce dołączą. 

Te starania o wzajemnie dobre relacje spowodowały tak dynamiczny rozwój WSEI. Oczywiście sukces zapewniły również dobre strategiczne decyzje władz dotyczące m.in. kształcenia studentów (jako pierwsi w Lublinie) na takich kierunkach, jak transport, logistyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Innym przykładem jest pielęgniarstwo. Wiedzieliśmy, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej zmienią się przepisy i przedstawiciele tego zawodu będą potrzebować dyplomu szkoły wyższej. Czas pokazał, że była to słuszna decyzja. Zaczynaliśmy od kierunków ekonomicznych i związanych z finansami, stopniowo poszerzając ofertę o takie dziedziny jak np. studia inżynierskie czy nauki społeczne. 

Niebagatelne znaczenie dla sukcesów uczelni ma realizacja projektów unijnych. Które z nich są najistotniejsze z punktu widzenia dalszego rozwoju?

Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dziś, gdyby nie wsparcie i możliwości, jakie otrzymaliśmy dzięki funduszom unijnym. Bardzo trudno jest wskazać tylko kilka projektów, ponieważ dzięki pozyskanym środkom rozwinęliśmy się na wielu płaszczyznach. Ważne były projekty inwestycyjne, które pozwoliły rozbudować, zmodernizować i doposażyć infrastrukturę. Dzięki temu postawiliśmy nowy budynek, zmodernizowaliśmy bazę naukowo-dydaktyczną, wyposażyliśmy laboratoria, których jest już kilkanaście. Warto podkreślić, że są to pracownie na najwyższym światowym poziomie, jak np. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa czy Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej. Realizując projekty dla samorządów i przedsiębiorców, poznaliśmy aktualne wymagania otoczenia społeczno-gospodarczego i otworzyliśmy się na te potrzeby zarówno w działalności dydaktycznej, jak i realizując trzecią misję uczelni – czyli społeczną odpowiedzialność nauki.

WSEI prężnie współpracuje ze środowiskiem biznesowym. Dlaczego tego rodzaju współpraca jest tak istotna w odniesieniu do wprowadzanych przez państwa nowości i z kim układa się ona najlepiej?

Jako władze, poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, szpitalami, instytucjami administracji publicznej czy innymi podmiotami skutecznie i efektywnie możemy analizować potrzeby pracodawców i wdrażać ich wnioski oraz uwagi do procesu kształcenia. Regularnie spotykamy się z pracodawcami, organizujemy wspólne inicjatywy, pojawiamy się na targach i konferencjach naukowych w całej Polsce i Europie. Największe firmy i instytucje z naszego regionu są partnerami poszczególnych kierunków studiów. To wszystko ma służyć – poza dostosowaniem programów kształcenia do potrzeb pracodawców – jak najwyższej jakości kształcenia.

Jakie priorytety wyznaczają sobie państwo na najbliższe lata?

Współczesny świat zmienia się tak dynamicznie i nieprzewidywalnie, że trudno dziś mówić o wszystkich planach. Epidemia zmieniła naszą rzeczywistość, edukację również. Nie przeniesiemy całego naszego życia w sferę online, jednak pewne dobre rozwiązania implementujemy do procesu kształcenia. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na doskonalenie zawodowe online, które wcale nie musi być gorsze niż tradycyjne, a w niektórych przypadkach może okazać się dodatkową szansą na rozwój, jak np. możliwość studiowania w naszej uczelni dla osób mieszkających od Lublina o setki kilometrów. Nie przywrócimy świata sprzed epidemii. Musimy działać tak, żeby w jak najlepszy sposób realizować procesy dydaktyczne i reagować na bieżące zmiany, a do tego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani.

Podziel się:

Nastepne

Neapco inwestuje w innowacje

śr. wrz 29 , 2021
To dobry rok dla Neapco Europe. Mieszczący się w Praszce zakład, będący największym pracodawcą powiatu oleskiego oraz jednym z najważniejszych dostawców branży automotive w województwie opolskim – inauguruje swoje nowe inwestycje Zakład w Praszce, którego flagowym produktem są półosie napędowe do pojazdów wielkich, światowych marek, ma na koncie długą historię. Obecnie, jako ważny element światowego koncernu Neapco, nabiera wielkiego wiatru w żagle i wnosi duży wkład w budowanie prawdziwie globalnego biznesu. Sam koncern, mający siedzibę w USA, skupia […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie